Croatian
Odaberite jezik stranice

Zulvac 1 Ovis (inactivated bluetongue virus, serotype-1) - QI04AA02

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Zulvac 1 Ovis
ATC: QI04AA02
Tvar: inactivated bluetongue virus, serotype-1
Proizvođač: Zoetis Belgium SA

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Zulvac 1 Ovis suspenzija za injekciju za ovce

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka doza od 2 ml sadrži:

Djelatne tvari:

Inaktivirani virus bolesti plavog jezika, serotip 1, soj BTV-1/ALG2006/01 E1 RP* ≥ 1

*Relativna potentnost dobivena testiranjem na miševima u usporedbi s referentnim cjepivom koje se pokazalo djelotvornim kod ovaca.

Adjuvans:

 

Aluminijev hidroksid (Al3+)

4 mg

Saponin

0,4 mg

Pomoćna tvar:

 

Tiomersal

0,2 mg

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIKOpširnije...

Komentari