Croatian
Odaberite jezik stranice

Zulvac 8 Ovis (inactivated bluetongue virus, serotype...) - QI04AA02

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Zulvac 8 Ovis
ATC: QI04AA02
Tvar: inactivated bluetongue virus, serotype 8, strain btv-8/bel2006/02
Proizvođač: Zoetis Belgium SA

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

ZULVAC 8 Ovis suspenzija za injekcije za ovce

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

 

Jedna doza od 2 ml cjepiva sadrži:

 

Djelatna tvar:

 

Inaktivirani virus bolesti plavog jezika, serotip 8, soj BTV-8/BEL2006/02

RP* ≥ 1

*Relativna potentnost dobivena testiranjem na miševima u usporedbi s referentnim cjepivom koje se pokazalo djelotvornim kod ovaca.

Adjuvansi:

 

Aluminij-hidroksid (Al3+)

4 mg

Saponin

0,4 mg

Pomoćna tvar:

 

Tiomersal

0,2 mg

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Bjelkasta do ružičasta suspenzija za injekciju.

4.KLINIČKE POJEDINOSTI

4.1Ciljne vrste životinja

Ovce.Opširnije...

Komentari