CaniLeish (Leishmania infantum excreted secreted...) – Feltételek vagy korlátozások az ellátás és használat kapcsán - QI070AO

Updated on site: 08-Feb-2018

Gyógyszerkészítmény neve: CaniLeish
ATC: QI070AO
Hatóanyag: Leishmania infantum excreted secreted proteins
Gyártó: Virbac S.A

Cikkek tartalma

A.A BIOLÓGIAI HATÓANYAG ELŐÁLLÍTÓJA ÉS A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ

A biológiai hatóanyag előállítójának neve és címe

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Franciaország

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó neve és címe

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Franciaország

B.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLYNEK A KIADÁSRA ÉS A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEI ÉS KORLÁTOZÁSAI

Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.

Az Európai Parlament és Tanács 2001/82/EK irányelve 71. cikkének megfelelően, a tagállamok megtilthatják területük egészére vagy egy részére vonatkozóan az állatgyógyászati készítmény behozatalát, forgalmazását, kiadását és/vagy felhasználását, amennyiben valószínűsíthető, hogy:

a)az állatgyógyászati készítmény alkalmazása az állatbetegségek diagnosztikáját, az azok elleni védekezést és felszámolásukat érintő nemzeti programok végrehajtását gátolja, illetve nehézségeket fog okozni annak igazolásában, hogy az élőállatok vagy élelmiszerek vagy más a kezelt állatoktól származó termékek fertőzésmentesek.

b)az a betegség, amellyel szemben az állatgyógyászati készítmény immunitást biztosít, a terület nagy részén nem fordul elő.

C.A MAXIMÁLIS MARADÉKANYAG HATÁRÉRTÉKEK (MRLs) MEGÁLLAPÍTÁSA

Nem értelmezhető.

Megjegyzések