Masivet (masitinib mesylate) – Alkalmazási előírás - QL01XE90

1.AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE

MASIVET 50 mg-os filmbevonatú tabletta kutyák számára

MASIVET 150 mg-os filmbevonatú tabletta kutyák számára

2.MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

Egy filmbevonatú tabletta tartalmaz:

Hatóanyag:

 

Maszitinib

50 mg

(ez egyenértékű 59,6 mg maszitinib-meziláttal)

Maszitinib

150 mg

(ez egyenértékű 178,9 mg maszitinib-meziláttal)

Segédanyagok:

A segédanyagok teljes felsorolását lásd: 6.1 szakasz.

3.GYÓGYSZERFORMA

Filmbevonatú tabletta

Világos narancsszínű, kerek filmbevonatú tabletta, egyik oldalán 50-es vagy 150-es, a másik oldalán az engedélyes logója dombornyomással.

4.KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1Célállat fajok

Kutya.

4.2Terápiás javallatok célállat fajonként

Kutyák műtéttel el nem távolítható hízósejt-daganatai (2. vagy 3. fokozat) gyógykezelésére, abban az esetben, ha igazolt a mutált tirozin-kináz c-kit receptor jelenléte a daganatban.

4.3Ellenjavallatok

Vemhes és laktáló szukáknál nem alkalmazható (lásd a 4.7 szakaszt).

Nem alkalmazható 6 hónapnál fiatalabb vagy 4 kg-nál kisebb testtömegű kutyáknál .

Nem alkalmazható kutyáknál májelégtelenség esetén, azaz ha ASTaz vagy ALT szint > 3 × a normálérték felső határa (ULN).

Nem alkalmazható kutyáknál veseelégtelenség esetén, azaz ha a vizeletfehérje/kreatinin (UPC) arány > 2, vagy az albuminszint < 1 × a normálérték alsó határa (LLN).

Nem alkalmazható kutyáknál anémia esetén (hemoglobin < 10 g/dl).

Nem alkalmazható kutyáknál neutropénia esetén, azaz ha az abszolút neutrofil szám < 2000 /mm3. Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.

4.4Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan

Minden sebészetileg kezelhető hízósejt daganat esetén a sebészet legyen az elsődlegesen választott kezelés. A maszitinib kezelés csak olyan kutyáknál alkalmazható, amelyek hízósejt daganata nem operálható, és mutált tirozin kináz c-Kit receptort expresszálnak. A mutált tirozin-kináz c-Kit receptor jelenlétét a kezelés megkezdése előtt igazolni kell (lásd az 5.1 szakaszt is.)

4.5Az alkalmazással kapcsolatos különleges óvintézkedések

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések

A kutyákat gondos megfigyelés alatt kell tartani, és a kezelést szükség esetén módosítani kell, illetve meg kell szüntetni.

A vesefunkció monitorozása

A vesefunkciót havonta tesztcsíkos vizeletvizsgálattal megfelelően monitorozni kell.

Pozitív félkvantitatív tesztcsík eredmény (fehérje> 30 mg/dl) esetén vizeletvizsgálatot kell végezni a vizeletfehérje/kreatinin (UPC) arány meghatározására, és vérvizsgálatot a kreatinin, albumin és vér karbamid nitrogén (BUN) mérésére.

Ha az UPC arány > 2, vagy a kreatinin > 1,5 normálérték felső határ (ULN), vagy az albumin < 0,75 normálérték alsó határ (LLN), vagy a vér karbamid nitrogén (BUN) > 1,5 ULN, a kezelést meg kell szüntetni.

A fehérjevesztő szindróma monitorozása

Végezzünk havonta tesztcsíkos vizeletvizsgálatot. Pozitív félkvantitatív tesztcsík eredmény (fehérje > 30 mg/dl) esetén vizeletvizsgálatot kell végezni a vizeletfehérje/kreatinin (UPC) arány meghatározására.

Végezzük el havonta az albuminszint mérését a vérben.

Ha az UPC arány > 2, vagy az albumin < 0,75 normálérték alsó határ (LLN), a kezelést meg kell szakítani addig, amíg az albumin és UPC értékek visszatérnek a normálértékre (UPC arány < 2 és albumin > 0,75 LLN), majd azonos dózissal folytatni lehet a kezelést.

Ha e jelenségek egyike (UPC arány < 2, vagy albumin > 0,75 LLN) másodszor is előfordul, a kezelést véglegesen be kell szüntetni.

Anémia és/vagy hemolízis

A kutyákat gondosan monitorozni kell a (hemolitikus) anémia jeleinek kimutatására. Az anémia vagy hemolízis klinikai jelei esetén mérni kell a hemoglobin-, szabad bilirubin- és haptoglobinszintet, és meg kell határozni a vérsejtszámot (beleértve a retikulocitaszámot).

A kezelést be kell szüntetni az alábbi esetekben:

Hemolitikus anémia, azaz hemoglobin < 10 g/dl és hemolízis, azaz szabad bilirubin > 1,5 ULN, illetve haptoglobin < 0,1 g/dl;

Regeneráció hiánya miatt fellépő anémia, azaz hemoglobin< 10 g/dl és retikulociták < 80 000/mm3.

A májat érő toxikus hatások (ALT vagy AST szint emelkedés), neutropénia

Ha az ALT vagy AST szint növekedése > 3 ULN, a neutrofilszám csökkenése < 2000/mm3 , vagy más súlyos mellékhatás lép fel, a kezelést az alábbiak szerint módosítani kell:

Az első előforduláskor a kezelést a probléma megszűnéséig fel kell függeszteni, majd azonos dózissal kell folytatni.

Ugyanannak a jelenségnek a másodszori előfordulásakor a kezelést a probléma megszűnéséig fel kell függeszteni, majd csökkentett, 9 mg/testtömeg-kilogramm napi dózissal kell folytatni.

Ugyanannak a jelenségnek a harmadszori előfordulásakor a kezelést a probléma megszűnéséig fel kell függeszteni, majd tovább csökkentett, 6 mg/testtömeg-kilogramm napi dózissal kell folytatni.

A kezelést be kell szüntetni, ha még 6 mg/testtömeg-kilogramm napi dózis mellett is súlyos mellékhatások észlelhetők.

Egyéb óvintézkedések

A kezelést véglegesen be kell szüntetni a vesére gyakorolt toxikus hatás, immun-mediált hemolitikus anémia (IMHA) és/vagy regeneráció hiánya miatt fellépő anémia esetén, valamint akkor, ha súlyos neutropénia, és/vagy súlyos hasmenés és/vagy súlyos hányás áll fenn az adag csökkentését követően.

A kutyákat a kezelés alatt nem szabad tenyésztésbe vonni.

Ellenjavallatot vagy kezelésmódosítást (megszakítást, dóziscsökkentést vagy beszüntetést) eredményező laboratóriumi vizsgálati küszöbértékek összefoglalása

A MÁJAT ÉRŐ TOXIKUS HATÁSOK (ALT vagy AST) KEZELÉSE

 

Ellenjavallat

Megszakítás

Dóziscsökkentés

Megszüntetés

 

 

> 3 ULN

> 3 ULN

> 3 ULN

 

> 3 ULN

(második és harmadik

 

(első alkalommal)

(negyedik alkalommal)

 

 

alkalommal)

 

 

 

 

 

 

NEUTROPÉNIA (neutrofilszámok) KEZELÉSE

 

 

Ellenjavallat

Megszakítás

Dóziscsökkentés

Megszüntetés

 

 

< 2000 / mm3

 

< 2000 / mm3

< 2000 / mm

(második és harmadik

< 2000 / mm

 

 

(első alkalommal)

alkalommal)

(negyedik alkalommal)

 

 

 

 

 

FEHÉRJEVESZTŐ SZINDRÓMA (albuminémia és/vagy UPC) KEZELÉSE

 

Ellenjavallat

Megszakítás

Dóziscsökkentés

Megszüntetés

 

Albumin < 1 LLN

Albumin < 0,75 LLN

 

Albumin < 0,75 LLN

 

vagy UPC > 2

Nem értelmezhető.

vagy UPC > 2

 

vagy UPC > 2

 

(első alkalommal)

 

(második alkalommal)

 

 

 

 

 

HEMOLITIKUS ÉS

AREGENERATÍV ANÉMIA

 

 

(hemoglobin, bilirubin, haptoglobin, retikulociták) KEZELÉSE

 

Ellenjavallat

Megszakítás

Dóziscsökkentés

Megszüntetés

 

 

 

 

Hemoglobin < 10 g/dl,

 

 

 

 

valamint vagy

 

Hemoglobin < 10 g/dl

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

szabad bilirubin > 1,5

 

ULN és

 

 

 

 

 

 

 

 

haptoglobin<0,1g/dl,

 

 

 

 

vagy retikulociták

 

 

 

 

<80 000/mm3

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések

A maszitinibbal történő többszöri érintkezés a bőrrel, károsíthatja a nők termékenységét és a magzati fejlődést.

A Mastivet hatóanyaga bőrérzékenyítő hatású lehet.

Kerülni kell, hogy a kezelt kutya bélsara, vizelete vagy hányadéka érintkezzen a kezelő személy bőrével.

A kezelt kutya hányadékának, vizeletének vagy bélsarának eltakarításakor védőkesztyűt kell viselni.

Ha a kezelő személy bőrével törött tabletta, vagy a kezelt kutya hányadéka, vizelete vagy bélsara érintkezik, azt azonnal bő vízzel le kell öblíteni.

A Masivet hatóanyaga súlyos szemirritációt és súlyos szemkárosodást okozhat.

A szemmel való érintkezést kerülni kell.

Vigyázni kell, hogy a szemet ne érintsük az előtt, hogy a kesztyűt levettük és eldobtuk, majd a kezünket alaposan megmostuk.

Ha a készítmény érintkezésbe került a szemmel, azonnal bő vízzel ki kell öblíteni.

A készítményt ne kezeljék olyan személyek, akiknek maszitinib iránti túlérzékenysége ismert.

Véletlen lenyelés esetén azonnal forduljunk orvoshoz, és mutassuk meg a HASZNÁLATI UTASÍTÁSt vagy a címkét. A kutya kezelése közben nem szabad enni, inni vagy dohányozni.

Gyermekek ne érintkezzenek a kezelt kutyával, annak ürülékével vagy hányadékával.

4.6Mellékhatások (gyakorisága és súlyossága)

Igen gyakori

Enyhe vagy közepes emésztőrendszeri reakciók (hasmenés és hányás), amelyek átlagos időtartama hasmenés esetében megközelítőleg 21, hányás esetében 9 nap.

Enyhe vagy közepes szőrhullás, amelynek átlagos időtartama megközelítőleg 26 nap.

Gyakori

Vesebetegségben szenvedő kutyáknál vesét érő, súlyos toxikus hatás léphet fel a kezelés kezdetekor (beleértve a vér magas kreatininszintjét vagy a fehérjevizelést).

Közepes vagy súlyos anémia (aplasztikus/hemolitikus), amelynek átlagos időtartama megközelítőleg 7 nap.

Fehérjevesztő szindróma (többnyire a szérum albuminszint csökkenése miatt).

Enyhe vagy közepes neutropénia, amelynek átlagos időtartama megközelítőleg 24 nap.

Az aminotranszferáz szintjének (ALT vagy AST szint) növekedése, amelynek átlagos időtartama megközelítőleg 29 nap.

A fenti reakciók esetében teendő különleges intézkedéseket a 4.5 szakasz írja le.

Az egyéb, gyakran megfigyelt mellékhatások legtöbb esetben enyhék vagy közepesek.

Levertség és gyengeség, amelynek átlagos időtartama levertség esetében 8, gyengeség esetében 40 nap.

Étvágycsökkenés vagy anorexia, amelynek átlagos időtartama étvágycsökkenés esetében 45, anorexia esetében 18 nap.

Köhögés (átlagos időtartama 23 nap).

Nyirokcsomó-duzzanat (limfadenopátia) (átlagos időtartama 47 nap).

Ödéma (az ödéma átlagos időtartama 7 nap volt).

Lipóma (átlagos időtartama 53 nap).

A mellékhatások gyakoriságát az alábbi szabály szerint állapítják meg:

-nagyon gyakori (10 állatból több mint 1 mutat mellékhatás(oka)t egy kezelés ideje alatt

-gyakori (10 állatból több mint 1, de kevesebb, mint 100)

4.7Vemhesség, laktáció, tojásrakás idején történő alkalmazás

Vemhes és laktáló szukáknál nem alkalmazható (lásd 4.3 szakasz). Patkányokon végzett laboratóriumi vizsgálatok nőstények csökkent termékenységét bizonyították napi 100 mg/kg dózisnál, valamint embriótoxicitást és fejlődési toxicitást napi 30 mg/kg adagnál. Házinyulakon végzett vizsgálatok azonban nem mutattak ki embriótoxicitást vagy fejlődési toxicitást.

4.8Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

Humán mikroszómával végzett in vitro tesztek bizonyítják, hogy CYP450 izoformok által metabolizált anyagokkal való egyidejű alkalmazás akár a maszitinib, akár az említett anyagok magasabb vagy alacsonyabb plazmaszintjeihez vezethet. Kutyákra vonatkozóan nem áll rendelkezésre ennek megfelelő adat. Így óvatosság ajánlott a maszitinib és más anyagok egyidejű alkalmazásával. Fehérjékhez magas fokon kötődő más anyagok a maszitinib kötődésével konkurálhatnak, és így mellékhatásokat okozhatnak.

A Masivet hatásossága csökkenhet olyan kutyáknál, amelyeket korábban kemoterápiával és/vagy sugárterápiával kezeltek. Nincs adat arról, hogy potenciális keresztrezisztencia állna fenn más citosztatikus készítménnyel.

4.9Adagolás és alkalmazási mód

Szájon át alkalmazandó.

Az ajánlott dózis 12,5 mg/kg (dózistartomány 11 – 14 mg/kg) naponta egyszer, az alábbi táblázatban foglaltak szerint.

15 kg-nál kisebb testtömegű kutyáknál a pontos adagolás nem mindig lehetséges. Ezeket a kutyákat 50, 100, vagy 150 mg mennyiséggel lehet kezelni, ahogyan célszerű a 11– 14 mg/testtömeg- kilogramm adag eléréséhez.

A tablettákat egészben kell beadni, nem szabad részekre törni, összetörni vagy porrá zúzni. Ha a kutya rágás után kiköpi a törött tablettát, azt ki kell dobni.

A tablettákat mindig egyforma módon, eledellel együtt kell beadni.

 

12,5 mg/ttkg

 

Tabletták száma

 

 

 

 

 

 

 

 

naponta

 

Dózis mg/kg

 

Kutya

 

 

 

 

 

 

 

testtömege kg-

 

 

kisebb

nagyobb

 

ban

 

 

mg

-

mg

tömeg

tömeg

 

> 15

 

 

plusz

13,7

11,1

 

> 18

 

 

plusz

13,9

11,4

 

> 22

 

 

-

-

13,6

11,5

 

> 26

 

 

plusz

13,5

11,7

 

> 30

 

 

plusz

13,3

11,8

 

> 34

 

 

-

-

13,2

11,8

 

> 38

 

 

plusz

13,2

11,9

 

> 42

 

 

plusz

13,1

12,0

 

> 46

 

 

-

-

13,0

12,0

 

> 50

 

 

plusz

13,0

12,0

 

> 54

 

 

plusz

13,0

12,1

 

> 58

 

 

-

-

12,9

12,1

 

> 62

 

 

plusz

12,9

12,1

 

> 66

 

 

plusz

12,9

12,1

 

> 70

 

 

-

-

12,9

12,2

 

> 74

 

 

plusz

12,8

12,2

 

> 78

 

-

 

plusz

12,8

-

Ha a tablettát a kutya a beadást követő 10 percen belül kiöklendezi vagy kihányja, a kezelést meg kell ismételni. Ha a tablettát a kutya a beadást követő 10 percen túl öklendezi vagy hányja ki, a kezelést nem kell megismételni.

A kezelést 4-6 hét után át kell tekinteni a kezdeti válasz értékelésére. A kezelés időtartama a kezelésre adott választól függ. A kezelést fenn kell tartani változatlan betegségi vagyis sztatikus, részleges vagy teljes daganat válasz esetén, feltéve, hogy a kutya a készítményt elég jól tolerálja. A daganat progressziója esetén a kezelés valószínűleg nem sikeres, és felül kell vizsgálni.

Dóziscsökkentés, a kezelés megszakítása és a kezelés beszüntetése:

A kutyákat gondosan kell monitorozni, és esetleges jelentős mellékhatások esetén szakmai elbírálással kell dönteni a dóziscsökkentés szükségességéről (lásd a 4.5 szakaszt). A dózist 9 mg/testtömeg- kilogramm (dózistartomány 7,5 – 10,5 mg/kg ) vagy 6 mg/testtömeg-kilogramm (dózistartomány 4,5 – 7,5 mg/kg ) dózisokra lehet csökkenteni az alábbi táblázatokban foglaltak szerint.

A klinikai vizsgálatok során a napi dózistkezelta kutyák mintegy kb16. %-ánál csökkentették mellékhatások, főként transzamináz-szintek növekedése miatt.

9 mg per testtömeg-kilogramm naponta egyszer, az alábbi táblázatba foglaltak szerint.

 

 

 

 

Tabletták száma

 

 

 

 

 

 

 

naponta

 

Dózis mg/kg

 

Kutya

 

 

 

 

 

 

testtömege kg-

 

kisebb

nagyobb

 

ban

 

mg

-

mg

tömeg

tömeg

 

 

 

> 15,0

 

19,4

-

-

10,0

7,7

> 19,4

 

25,0

plusz

10,3

8,0

> 25,0

 

30,6

plusz

10,0

8,2

> 30,6

 

36,1

-

-

9,8

8,3

> 36,1

 

41,7

plusz

9,7

8,4

> 41,7

 

47,2

plusz

9,6

8,5

> 47,2

 

52,8

-

-

9,5

8,5

> 52,8

 

58,3

plusz

9,5

8,6

> 58,3

 

63,9

plusz

9,4

8,6

> 63,9

 

69,4

-

-

9,4

8,6

> 69,4

 

75,0

plusz

9,4

8,7

> 75,0

 

80,6

plusz

9,3

8,7

6 mg per testtömeg-kilogramm naponta egyszer, az alábbi táblázatba foglaltak szerint.

 

 

 

Tabletták száma

 

 

 

 

 

 

naponta

 

Dózis mg/kg

 

 

 

 

 

Kutya

 

 

 

 

 

testtömeg-kg-

 

kisebb

nagyobb

ban

 

mg

-

mg

tömeg

tömeg

> 15,0

 

20,8

-

-

6,6

4,8

> 20,8

 

29,2

-

-

7,2

5,1

> 29,2

 

37,5

plusz

6,9

5,3

> 37,5

 

45,8

plusz

6,7

5,5

> 45,8

 

54,2

-

-

6,5

5,5

> 54,2

 

62,5

plusz

6,5

5,6

> 62,5

 

70,8

plusz

6,4

5,6

> 70,8

 

79,2

-

-

6,4

5,7

> 79,2

 

-

plusz

6,3

-

4.10 Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok), (ha szükséges)

A 12,5 mg/testtömeg-kilogramm ajánlott napi adag megfelel a legmagasabb tolerált dózisnak (MTD), amelyet egészséges beagle kutyákon végzett ismételt dózisú toxicitási vizsgálatokból vezettek le.

Túladagolás jeleit észlelték olyan toxicitási vizsgálatokban, amelyek során egészséges kutyákat 39 héten át az ajánlott dózis kb. kétszeresével (25 mg maszitinib), 13 héten és 4 héten át az ajánlott dózis kb. háromszorosával (41,7 mg maszitinib), és 4 héten át az ajánlott dózis kb. tízszeresével (125 mg maszitinib) kezeltek. A kutyáknál a toxicitás főként az emésztőrendszerre, a vérképző rendszerre, a vesére és a májra irányul.

Túladagolást követő mellékhatások esetén a kezelést a probléma megszűnéséig meg kell szakítani, majd azután az ajánlott terápiás dózissal folytatni.

4.11 Élelmezés-egészségügyi várakozási idő

Nem értelmezhető.

5.FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

Farmakoterápiás csoport: fehérje-tirozin-kináz inhibitor, Állatgyógyászati ATC kód:QL01XE90.

.

5.1Farmakodinámiás tulajdonságok

A maszitinib fehérje-tirozin-kináz inhibitor, amely in vitro hatásosan és szelektíven gátolja a c-Kit receptornak a juxtamembrán régióban mutált formáját. Ugyancsak gátolja a vérlemezke-eredetű növekedési faktor (PDGF) receptort és a fibroblaszt növekedési faktor (FGFR3) receptort.

A döntő fontosságú klinikai gyakorlati vizsgálatban különféle fajtájú, 2–17 éves korú kutyákat véletlenszerű eloszlásban 12,5 mg/kg Masivettel vagy placebóval kezeltek. Nem operálható, 2. vagy 3. fokozatú, mutált tirozin-kináz c-KIT receptort expresszáló hízósejt-daganatban szenvedő kutyáknál Masivet kezelés mellett a progresszióig eltelt idő (TTP) szignifikánsan hosszabb volt, 241 nap medián értékkel, szemben a placebo esetén tapasztalt 83 nappal. A maszitinib kezelésre adott választ stabil állapotként, azaz statikus, részleges vagy teljes válaszként jellemezték.

A maszitinib kezelés csak olyan kutyáknál alkalmazható, amelyek hízósejt-daganata műtéttel el nem távolítható, és mutált tirozin-kináz c-Kit receptort expresszál. A mutált tirozin-kináz c-Kit receptor jelenlétét a kezelés megkezdése előtt igazolni kell.

5.2Farmakokinetikai sajátosságok

Kutyáknak szájon át 11,2 mg (±0,5 mg) /testtömeg-kilogramm dózisban beadva, a maszitinib gyorsan felszívódik, és a maximális koncentráció elérésének ideje (Tmax) kb. 2 óra. Az eliminációs felezési idő (t½) kb. 3–6 óra. A maszitinib kb. 93 %-ban plazmafehérjékhez kötődik.

A maszitinib döntően N-dealkiláció útján bomlik le. A kiválasztás az epe útján történik.

6.GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

6.1Segédanyagok felsorolása

Mikrokristályos cellulóz,

Povidon K30

Porított sertésmáj

Kroszpovidon

Magnézium-sztearát

Tabletta bevonat: Makrogol 3350 Polivinil-alkohol Talkum Titán-dioxid (E171)

„Sunset yellow” (E110) alumínium lakkfesték

6.2Inkompatibilitások

Nem értelmezhető.

6.3Felhasználhatósági időtartam

A kereskedelmi csomagolású állatgyógyászati készítmény felhasználható: 3 évig.

6.4.Különleges tárolási előírások

A gyógyszer tartálya jól lezárva tartandó.

6.5A közvetlen csomagolás jellege és elemei

Hőálló fóliával lezárt és gyermekbiztonsági kupakkal ellátott, fehér HDPE (nagysűrűségű polipropilén) palack.

30 db Masivet 50 mg-os filmbevonatú tablettát tartalmazó 30 ml-es palack. 30 db Masivet 50 mg-os filmbevonatú tablettát tartalmazó 40 ml-es palack. 30 db Masivet 150 mg-os filmbevonatú tablettát tartalmazó 60 ml-es palack

6.6 A

fel nem használt állatgyógyászati készítmény vagy vagy a készítmény felhasználásából származó megsemmisítésére vonatkozó különleges utasítások

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

7.A A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

AB Science S.A. 3 avenue George V 75008 Párizs Franciaország

Tel: +33 (0)1 47 20 00 14 Fax: +33 (0)1 47 20 24 11 MASIVET@ab-science.com

8.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/2/08/087/001

EU/2/08/087/002

EU/2/08/087/003

9.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ

KIADÁSÁNAK/MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

A forgalomba hozatali engedély első kiadásnak dátuma: 17/11/2008

A forgalomba hozatali engedély legutóbbi megújításának dátuma:

10.A SZÖVEG FELÜLVIZSGÁLATÁNAK DÁTUMA

Erről az állatgyógyászati készítményről az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) honlapján részletes információ található: http://www.ema.europa.eu/.

A NAGY- ÉS KISKERESKEDELMI FORGALMAZÁSRA ÉS/VAGY FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ TILALMAK

Nem értelmezhető.

Megjegyzések