Palladia (toceranib) – Címkeszöveg - QL01XE91

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK

Kartondoboz

1.AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Palladia 10 mg filmtabletta kutyának Palladia 15 mg filmtabletta kutyának Palladia 50 mg filmtabletta kutyának toceranib

2.HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Egy tabletta 10 mg toceranibot tartalmaz (toceranib-foszfát formájában) Egy tabletta 15 mg toceranibot tartalmaz (toceranib-foszfát formájában)

Egy tabletta 50 mg toceranibot tartalmaz (toceranib-foszfát formájában)

3.GYÓGYSZERFORMA

Filmtabletta.

4.KISZERELÉSI EGYSÉG

20 tabletta

5.CÉLÁLLAT FAJOK

Kutya

6.JAVALLAT(OK)

7.ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Szájon át.

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

8.ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐK

9.KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK), HA SZÜKSÉGESEK

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

10.LEJÁRATI IDŐ

EXP

11.KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

12. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNYEK VAGY HULLADÉKAIK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA SZÜKSÉGES

Ártalmatlanná tétel: olvassa el a használati utasítást.

13. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK ÉS A KIADHATÓSÁGRA ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK, AMENNYIBEN ALKALMAZHATÓ

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.

14.„GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!” SZAVAK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni.

15.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIUM

16.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/2/09/100/001

EU/2/09/100/002

EU/2/09/100/003

17.A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot

A BUBORÉKCSOMAGOLÁSON VAGY A FÓLIACSÍKON MINIMÁLISAN FELTÜNTETENDŐ ADATOK

{Alu-PVC/Buborékfólia}

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Palladia 10 mg tabletta kutyának .(piktogram)

Palladia 15 mg tabletta kutyának Palladia 50 mg tabletta kutyának

toceranib

2.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE

Zoetis

3.LEJÁRATI IDŐ

EXP

4.A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot

5.„KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

Megjegyzések