Pexion (imepitoin) – Címkeszöveg - QN03AX90

Updated on site: 09-Feb-2018

Gyógyszerkészítmény neve: Pexion
ATC: QN03AX90
Hatóanyag: imepitoin
Gyártó: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK

1.AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Pexion 100 mg tabletta kutyáknak

Pexion 400 mg tabletta kutyáknak

Imepitoin

2.HATÓANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Imepitoin

100 mg

Imepitoin

400 mg

3.GYÓGYSZERFORMA

Tabletta

4.KISZERELÉSI EGYSÉG

100 db tabletta

250 db tabletta

5.CÉLÁLLAT FAJOK

Kutya

6.JAVALLAT(OK)

7.ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

8.ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ(K)

9.KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK), HA SZÜKSÉGESEK

10.LEJÁRATI IDŐ

Felhasználható {hónap/év}…ig.

11.KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

12.KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNYEK VAGY HULLADÉKAIK MEGSEMMISÍTÉSÉRE, HA SZÜKSÉGES

Ártalmatlanná tétel: olvassa el a használati utasítást.

13.„KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK ÉS A

KIADHATÓSÁGRA ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK, AMENNYIBEN ALKALMAZHATÓ

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.

14.„GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI! ” SZAVAK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

15.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

NÉMETORSZÁG

16.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMAI

EU/2/12/147/001 100 db tabletta

EU/2/12/147/002 250 db tabletta

EU/2/12/147/003 100 db tabletta

EU/2/12/147/004 250 db tabletta

17.A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Gyártási szám: {szám}

A KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Pexion 100 mg tabletta kutyáknak

Pexion 400 mg tabletta kutyáknak

Imepitoin

2. HATÓANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Imepitoin

100 mg

Imepitoin

400 mg

3. GYÓGYSZERFORMA

Tabletta

4. KISZERELÉSI EGYSÉG

100 db tabletta

250 db tabletta

5. CÉLÁLLAT FAJOK

Kutya

6. JAVALLAT(OK)

7. ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

8. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI

VÁRAKOZÁSI IDŐ(K)

9. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK), HA SZÜKSÉGESEK

10. LEJÁRATI IDŐ

Felhasználható {hónap/év}…ig.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

12. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNYEK VAGY HULLADÉKAIK MEGSEMMISÍTÉSÉRE, HA SZÜKSÉGES

13. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK ÉS A

KIADHATÓSÁGRA ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK, AMENNYIBEN ALKALMAZHATÓ

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

14. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI! ” SZAVAK

15. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

NÉMETORSZÁG

16. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMAI

EU/2/12/147/001 100 db tabletta

EU/2/12/147/002 250 db tabletta

EU/2/12/147/003 100 db tabletta

EU/2/12/147/004 250 db tabletta

17. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Gyártási szám: {szám}

Megjegyzések