Rabigen SAG2 (live attenuated rabies virus, SAG2 strain) – Feltételek vagy korlátozások az ellátás és használat kapcsán - QI07AA02

A. A HATÓANYAG(OK) ELÕÁLLÍTÓJA ÉS A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELÕS GYÁRTÓ

A hatóanyag(ok) előállítójának neve és címe

VIRBAC SA

L.I.D. 1ère Avenue - 2065 m 06516 Carros, France

A gyártási engedély 1997. december 22.-én lett kiadva az alábbi hatóság által:

Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale – Direction de la Pharmacie et du médicament – République Française.

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó(k) neve és címe

VIRBAC SA

L.I.D. 1ère Avenue - 2065 m 06516 Carros, France

B.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY FELTÉTELEI ÉS KORLÁTOZÁSAI A

RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁST ÉS FELHASZNÁLÁST ILLETŐEN

Kizárólag orvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény

A SAG2 importja, kis- és nagykereskedelmi forgalmazása és/vagy alkalmazása egyes tagországok teljes területén vagy annak egy részén tiltott vagy tiltva lehet a nemzeti állategészségügyi politika révén. Minden személynek, aki a SAG2 importjával, kis- és nagykereskedelmi forgalmazásával

és/vagy alkalmazásával szándékozik foglalkozni, konzultálnia kell az illető tagország illetékes hatóságával az aktuális vakcinációs stratégiával kapcsolatban, mielőtt a fent említett tevékenységeket megkezdené.

A kijelölt adminisztratív szerveknek fenntartva.

Kizárólag állami járványvédelmi célra! Kereskedelmi forgalomba nem hozható.

C. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY FELTÉTELEI ÉS KORLÁTOZÁSAI A BIZTONSÁGOS ÉS HATÉKONY FELHASZNÁLÁST ILLETŐEN

Nem alkalmazható

D.A MAXIMÁLIS MARADÉKANYAG HATÁRÉRTÉKEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Nem alkalmazható

III.SZ MELLÉKLET

CÍMKESZÖVEG ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Megjegyzések