SevoFlo (sevoflurane) – Címkeszöveg - QN01AB08

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK

KARTONBOBOZ

1.AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

SevoFlo 100% Folyékony inhalációs anesztetikum kutyáknak és macskáknak. szevoflurán

2.HATÓANYAGOK MEGNEVEZÉSE

100% Szevoflurán

3.GYÓGYSZERFORMA

Folyékony inhalációs anesztetikum.

4.KISZERELÉSI EGYSÉG

250 ml

5.CÉLÁLLAT FAJOK

Kutya és macska

6.JAVALLAT(OK)

Anesztézia bevezetésére és fenntartására.

7.ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást! Aszevofluránra ra beállított inhalációs készülék használatával, belélegezve alkalmazandó.

8.ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ(K)

9.KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS(EK), HA SZÜKSÉGESEK

Nem alkalmazható olyan állatoknál, melyeknél ismeretes, hogy túlérzékenyek a sevofluranra vagy más halogenizált anaestheticumra.

Nem alkalmazható olyan állatoknál, melyek genetikai hajlama malignus hyperthermiára ismert vagy gyanítható.

A felhasználóra vonatkozó óvintézkedéseket illetően lásd a használati utasítást.

10.LEJÁRATI IDŐ

Felhasználható {hónap/év}

11.KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

Hűtőben nem tárolható.

A gyógyszeres üveg jól lezárva tartandó.

12. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLTKÉSZÍTMÉNYEK VAGY HULLADÉKAIK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA SZÜKSÉGES

Ártalmatlanná tétel: olvassa el a használati utasítást.

13. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK ÉS A KIADHATÓSÁGRA ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK, AMENNYIBEN ALKALMAZHATÓ

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.

14.„GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI” SZAVAK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

15.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIUM

16.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/2/02/035/007

17.A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot.: {szám}

A KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK

ÜVEG

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

SevoFlo 100% Folyékony inhalációs anesztetikum kutyáknak és macskáknak. szevoflurán

2. HATÓANYAGOK MEGNEVEZÉSE

100% szevoflurán

3. GYÓGYSZERFORMA

Folyékony inhalációs anesztetikum.

4. KISZERELÉSI EGYSÉG

250 ml

5. CÉLÁLLAT FAJOK

Kutya és macska

6. JAVALLAT(OK)

Anesztézia bevezetésére és fenntartására.

7. ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

8. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ(K)

9. KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS(EK), HA SZÜKSÉGESEK

A felhasználóra vonatkozó óvintézkedéseket illetően lásd a használati utasítást alkalmazás előtt.

10. LEJÁRATI IDŐ

Felhasználható {hónap/év}

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

Hűtőben nem tárolható.

A gyógyszeres üveg jól lezárva tartandó.

12. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLTKÉSZÍTMÉNYEK VAGY HULLADÉKAIK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA SZÜKSÉGES

13. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK ÉS A KIADHATÓSÁGRA ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK, AMENNYIBEN ALKALMAZHATÓ

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi vényre adható ki.

14. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI” SZAVAK

15. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIUM

16. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/2/02/035/007

17. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot {szám}

Megjegyzések