Sileo (dexmedetomidine hydrochloride) – Címkeszöveg - QN05CM18

Updated on site: 09-Feb-2018

Gyógyszerkészítmény neve: Sileo
ATC: QN05CM18
Hatóanyag: dexmedetomidine hydrochloride
Gyártó: Orion Corporation

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK

Kartondoboz (1 előre töltött fecskendő)

1.AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Sileo 0,1 mg/ml szájnyálkahártyán alkalmazott gél kutyák számára dexmedetomidin-hidroklorid

2.HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

1 ml: 0,1 mg dexmedetomidin-hidroklorid

3.GYÓGYSZERFORMA

Szájnyálkahártyán alkalmazott gél

4.KISZERELÉSI EGYSÉG

1x3 ml-es szájfecskendő

5.CÉLÁLLAT FAJOK

Kutya

6.JAVALLAT(OK)

7.ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Szájnyálkhártyán történő alkalmazásra.

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást.

Hozzáadandó QR-kód + www.sileodog.com

8.ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐK

9.KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK), HA SZÜKSÉGESEK

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást.

10.LEJÁRATI IDŐ

EXP: {hónap/év}

Felbontás után 4 héten belül felhasználandó.

Felbontás után ...ig használható fel.

11.KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Használat után helyezze vissza a kupakot.

Minden használat után azonnal helyezze vissza a szájfecskendőt a dobozba.

12. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNYEK VAGY HULLADÉKAIK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA SZÜKSÉGES

Ártalmatlanná tétel: olvassa el a használati utasítást.

13. A „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK ÉS A KIADHATÓSÁGRA ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK, AMENNYIBEN ALKALMAZHATÓ

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.

14.A „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!” SZAVAK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

15.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

FINNORSZÁG

16.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/2/15/181/001 (1x3 ml-es szájfecskendő)

17.A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot

A csomagolás kinyitására vonatkozó utasítások:

1.

2.

3.

1.Nyomja meg, hogy a fehér lezárás felszakadjon.

2.Nyomja meg, hogy a sárga lezárás felszakadjon.

3.Nyomja meg a sárga lezárást, és húzza ki.

Szöveg a lezárásokon:

Push -nyomja

Pull -húzza

A csomagolás belső részein:

Lezáráskor győződjön meg róla, hogy a kutyák képei egymáshoz igazodnak, és a doboz megfelelően lezáródott.

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK

Kartondoboz (3x1, 5x1, 10x1 és 20x1 előre töltött fecskendő)

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Sileo 0,1 mg/ml szájnyálkahártyán alkalmazott gél kutyák számára dexmedetomidin-hidroklorid

2. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

1 ml: 0,1 mg dexmedetomidin-hidroklorid

3. GYÓGYSZERFORMA

Szájnyálkahártyán alkalmazott gél

4. KISZERELÉSI EGYSÉG

3 csomag (3 ml-es) szájfecskendő

5 csomag (3 ml-es) szájfecskendő

10 csomag (3 ml-es) szájfecskendő

20 csomag (3 ml-es) szájfecskendő

5. CÉLÁLLAT FAJOK

Kutya

6. JAVALLAT(OK)

7. ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Szájnyálkhártyán történő alkalmazásra.

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást.

8. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐK

9. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK), HA SZÜKSÉGESEK

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást.

10. LEJÁRATI IDŐ

EXP: {hónap/év}

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

12. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNYEK VAGY HULLADÉKAIK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA SZÜKSÉGES

Ártalmatlanná tétel: olvassa el a használati utasítást.

13. A „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK ÉS A KIADHATÓSÁGRA ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK, AMENNYIBEN ALKALMAZHATÓ

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.

Ez a több fecskendőt tartalmazó csomag nem adható ki közvetlenül az állattulajdonosoknak. (csak az 5x1, 10x1 és 20x1 fecskendőt tartalmazó csomagoknál)

14. A „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!” SZAVAK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

15. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

FINNORSZÁG

16. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/2/15/181/002 (3 (1x3 ml-es) szájfecskendő)

EU/2/15/181/003 (5 (1x3 ml-es) szájfecskendő)

EU/2/15/181/004 (10 (1x3 ml-es) szájfecskendő)

EU/2/15/181/005 (20 (1x3 ml-es) szájfecskendő)

17. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot

A KISMÉRETŰ KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEKEN MINIMÁLISAN FELTÜNTETENDŐ ADATOK

Szájfecskendő

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Sileo 0,1 mg/ml szájnyálkahártyán alkalmazott gél

dexmedetomidin-hidroklorid

2.A HATÓANYAG(OK) MENNYISÉGE

0,1 mg/ml dexmedetomidin-hidroklorid

3.A TARTALOM TÖMEGE, TÉRFOGATA VAGY ADAGSZÁMA

3 ml

4.ALKALMAZÁSI MÓD(OK)

Szájnyálkhártyán történő alkalmazásra.

5.ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

6.A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot

7.LEJÁRATI IDŐ

EXP: {hónap/év}

8.„KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

Megjegyzések