Trocoxil (mavacoxib) – Címkeszöveg - QM01AH 92

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK

Karton

1.AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Trocoxil 6 mg rágótabletta kutyának

Trocoxil 20 mg rágótabletta kutyának

Trocoxil 30 mg rágótabletta kutyának

Trocoxil 75 mg rágótabletta kutyának

Trocoxil 958 mg rágótabletta kutyának

Mavacoxib

2.HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

1 tabletta 6 mg mavacoxibot tartalmaz.

1 tabletta 20 mg mavacoxibot tartalmaz.

1 tabletta 30 mg mavacoxibot tartalmaz.

1 tabletta 75 mg mavacoxibot tartalmaz.

1 tabletta 95 mg mavacoxibot tartalmaz.

3.GYÓGYSZERFORMA

Rágótabletta.

4.KISZERELÉSI EGYSÉG

2 tabletta

5.CÉLÁLLAT FAJOK

Kutya

6.JAVALLAT(OK)

7.ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Szájon át. Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

8.ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐK

9.KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK) HA SZÜKSÉGESEK

10.LEJÁRATI IDŐ

EXP {hónap/nap}

11.KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

12.KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNYEK VAGY HULLADÉKAIK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA SZÜKSÉGES

Ártalmatlanná tétel: l olvassa el a használati utasítást.

13.„KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK ÉS A KIADHATÓSÁGRA ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK, AMENNYIBEN ALKALMAZHATÓ

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.

14 „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI! ” SZAVAK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

15.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

16.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/2/08/084/001

EU/2/08/084/002

EU/2/08/084/003

EU/2/08/084/004

EU/2/08/084/005

17.A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot:

A BUBORÉKCSOMAGOLÁSON VAGY A FÓLIACSÍKON MINIMÁLISAN

FELTŰNTETENDŐ ADATOK

Buborékfólia

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Trocoxil 6 mg rágótabletta kutyának

Trocoxil 20 mg rágótabletta kutyának

Trocoxil 30 mg rágótabletta kutyának

Trocoxil 75 mg rágótabletta kutyának

Trocoxil 95 mg rágótabletta kutyának

Mavacoxib

2.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE

Zoetis

3.LEJÁRATI IDŐ

EXP {hónap/év}

4.A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot:

5.„KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

Megjegyzések