Acticam (meloxicam) – Forsendur fyrir, eða takmarkanir á, afgreiðslu og notkun - QM01AC06

A.FRAMLEIÐENDUR SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR LOKASAMÞYKKT

Heiti og heimilisfang framleiðenda sem eru ábyrgir fyrir lokasamþykkt:

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

B-8020 Oostkamp

Belgía

B.FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Lyfseðilsskylt dýralyf.

C.UPPLÝSINGAR UM HÁMARK DÝRALYFJALEIFA

Áekki við

Athugasemdir