Icelandic
Veldu tungumál

Activyl Tick Plus (indoxacarb/permethrin) – áletranir - QP53AC54

Updated on site: 08-Feb-2018

Nafn lyfs: Activyl Tick Plus
ATC: QP53AC54
Efni: indoxacarb/permethrin
Framleiðandi: Intervet International BV

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI DÝRALYFS

Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg blettunarlausn fyrir mjög litla hunda (1,2 – 5 kg) Activyl Tick Plus 150 mg + 480 mg blettunarlausn fyrir litla hunda (5,1 – 10 kg) Activyl Tick Plus 300 mg + 960 mg blettunarlausn fyrir meðalstóra hunda (10,1 – 20 kg) Activyl Tick Plus 600 mg + 1920 mg blettunarlausn fyrir stóra hunda (20,1 – 40 kg))

Activyl Tick Plus 900 mg + 2880 mg blettunarlausn fyrir mjög stóra hunda (40,1 – 60 kg)

Indoxacarb + permetrín

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Indoxacarb 75 mg + permetrín 240 mg

Indoxacarb 150 mg + permetrín 480 mg

Indoxacarb 300 mg + permetrín 960 mg

Indoxacarb 600 mg + permetrín 1920 mg

Indoxacarb 900 mg + permetrín 2880 mg

3.LYFJAFORM

Blettunarlausn

4.PAKKNINGASTÆRÐ

1 pípetta

4 pípettur

6 pípettur

5.DÝRATEGUND(IR)

Hundar 1,2 – 5 kg

Hundar 5,1 – 10 kg

Hundar 10,1 – 20 kg

Hundar 20,1 – 40 kg

Hundar 40,1 – 60 kg

6.ÁBENDING(AR)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til blettunar.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Fjarlægið ekki pípettuna úr umbúðunum fyrr en rétt fyrir notkun.

VARÚÐ – Notið ekki handa köttum

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið pípetturnar í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka og ljósi.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Lesið fylgiseðil.

Dýrlyfið má ekki berast í árfarvegi.

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer

Holland

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/11/137/001

EU/2/11/137/002

EU/2/11/137/003

EU/2/11/137/004

EU/2/11/137/005

EU/2/11/137/006

EU/2/11/137/007

EU/2/11/137/008

EU/2/11/137/009

EU/2/11/137/010

EU/2/11/137/011

EU/2/11/137/012

EU/2/11/137/013

EU/2/11/137/014

EU/2/11/137/015

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM

SKAMMTAPOKI

1. HEITI DÝRALYFS

Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg blettunarlausn fyrir mjög litla hunda

Activyl Tick Plus 150 mg + 480 mg blettunarlausn fyrir litla hunda

Activyl Tick Plus 300 mg + 960 mg blettunarlausn fyrir meðalstóra hunda

Activyl Tick Plus 600 mg + 1920 mg blettunarlausn fyrir stóra hunda

Activyl Tick Plus 900 mg + 2880 mg blettunarlausn fyrir mjög stóra hunda

Indoxacarb + permetrín

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

75 mg + 240 mg

150 mg + 480 mg

300 mg + 960 mg

600 mg + 1920 mg

900 mg + 2880 mg

3.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

4.ÍKOMULEIÐ(IR)

Til blettunar.

5.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

6.LOTUNÚMER

Lot {númer}

7.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

Varúð - Notið ekki handa köttum.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNA (miði á pípettu)

1. HEITI DÝRALYFS

Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg fyrir hunda 1,2 – 5 kg

Activyl Tick Plus 150 mg + 480 mg fyrir hunda 5,1 – 10 kg

Activyl Tick Plus 300 mg + 960 mg fyrir hunda 10,1 – 20 kg

Activyl Tick Plus 600 mg + 1920 mg fyrir hunda 20,1 – 40 kg

Activyl Tick Plus 900 mg + 2880 mg fyrir hunda 40,1 – 60 kg

Indoxacarb + permetrín

2.HEITI MARKAÐSLEYFISHAFA

Intervet International BV

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

4.LOTUNÚMER

Lot {númer}

5.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

Notið ekki handa köttum.

Athugasemdir