Activyl (indoxacarb) – áletranir - QP53AX27

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI DÝRALYFS

Activyl 100 mg blettunarlausn fyrir mjög litla hunda (1,5 -6,5 kg) Activyl 150 mg blettunarlausn fyrir litla hunda (6,6 - 10 kg) Activyl 300 mg blettunarlausn fyrir meðalstóra hunda (10,1 - 20 kg) Activyl 600 mg blettunarlausn fyrir stóra hunda (20,1 - 40 kg) Activyl 900 mg blettunarlausn fyrir mjög stóra hunda (40,1 - 60 kg)

indoxacarb

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Indoxacarb 100 mg

Indoxacarb 150 mg

Indoxacarb 300 mg

Indoxacarb 600 mg

Indoxacarb 900 mg

3.LYFJAFORM

Blettunarlausn

4.PAKKNINGASTÆRÐ

1 pípetta

4 pípettur

6 pípettur

5.DÝRATEGUND(IR)

Hundar 1,5 - 6,5 kg

Hundar 6,6 – 10 kg

Hundar 10,1 – 20 kg

Hundar 20,1 – 40 kg

Hundar 40,1 – 60 kg

6.ÁBENDING(AR)

Meðferð og forvörn gegn flóasmiti.

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til blettunar.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Geymið pípetturnar í upprunalegum umbúðum þar til þær eru notaðar.

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Lesið fylgiseðil.

Dýralyfið má ekki berast í vötn, ár eða læki.

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/02/10/118/001

EU/02/10/118/002

EU/02/10/118/003

EU/02/10/118/004

EU/02/10/118/005

EU/02/10/118/006

EU/02/10/118/007

EU/02/10/118/008

EU/02/10/118/009

EU/02/10/118/010

EU/02/10/118/015

EU/02/10/118/016

EU/02/10/118/017

EU/02/10/118/018

EU/02/10/118/019

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot {númer}

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI DÝRALYFS

Activyl 100 mg blettunarlausn fyrir litla ketti (≤ 4 kg)

Activyl 200 mg blettunarlausn fyrir stóra ketti (> 4 kg)

indoxacarb

2. VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Indoxacarb 100 mg

Indoxacarb 200 mg

3. LYFJAFORM

Blettunarlausn

4. PAKKNINGASTÆRÐ

1 pípetta

4 pípettur

6 pípettur

5. DÝRATEGUND(IR)

Kettir ≤ 4 kg

Kettir > 4 kg

6. ÁBENDING(AR)

7. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til blettunar.

Berið einungis á húð, í hnakkagróf.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

9. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Geymið pípetturnar í upprunalegum umbúðum þar til þær eru notaðar .

10. FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

11. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Lesið fylgiseðil.

Lyfið má ekki berast í vötn, ár eða læki.

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14. VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15. HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

16. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/02/10/118/011

EU/02/10/118/012

EU/02/10/118/013

EU/02/10/118/014

EU/02/10/118/020

EU/02/10/118/021

17. LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM

SKAMMTAPOKI

1. HEITI DÝRALYFS

Activyl 100 mg til blettunar fyrir mjög litla hunda

Activyl 150 mg til blettunar fyrir litla hunda

Activyl 300 mg til blettunar fyrir meðalstóra hunda

Activyl 600 mg til blettunar fyrir stóra hunda

Activyl 900 mg til blettunar fyrir mjög stóra hunda

indoxacarb

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

100 mg

150 mg

300 mg

600 mg

900 mg

3.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

4.ÍKOMULEIÐ(IR)

Til blettunar

5.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

6.LOTUNÚMER

Lot {númer}

7.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM

SKAMMTAPOKI

1. HEITI DÝRALYFS

Activyl 100 mg til blettunar fyrir litla ketti

Activyl 200 mg til blettunar fyrir stóra ketti

indoxacarb

2. MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

100 mg

200 mg

3. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

4. ÍKOMULEIÐ(IR)

Til blettunar

5. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

6. LOTUNÚMER

Lot {númer}

7. FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

8. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNA (merkimiði á pípettu)

1. HEITI DÝRALYFS

Activyl 100 mg til blettunar fyrir hunda 1,5 - 6,5 kg

Activyl 150 mg til blettunar fyrir hunda 6,6 – 10 kg

Activyl 300 mg til blettunar fyrir hunda 10,1 kg – 20 kg

Activyl 600 mg til blettunar fyrir hunda 20,1 – 40 kg

Activyl 900 mg til blettunar fyrir hunda 40,1 – 60 kg

indoxacarb

2.HEITI MARKAÐSLEYFISHAFA

Intervet International BV

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

4.LOTUNÚMER

Lot {númer}

5.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNA (merkimiði á pípettu)

1. HEITI DÝRALYFS

Activyl 100 mg til blettunar fyrir ketti ≤ 4 kg

Activyl 200 mg til blettunar fyrir ketti > 4 kg

indoxacarb

2. HEITI MARKAÐSLEYFISHAFA

Intervet International BV

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

4. LOTUNÚMER

Lot {númer}

5. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

Athugasemdir