Bluevac BTV8 (bluetongue virus inactivated, serotype...) – áletranir - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Nafn lyfs: Bluevac BTV8
ATC: QI04AA02
Efni: bluetongue virus inactivated, serotype 8
Framleiðandi: CZ Veterinaria S.A.

Efnisyfirlit

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Pappaaskja (52 ml, 100 ml and 252 ml)

1.HEITI DÝRALYFS

BLUEVAC BTV8 stungulyf, dreifa, fyrir nautgripi og sauðfé.

2.VIRKT INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Hver ml af bóluefni inniheldur:

BTV8 mótefnavaka 10 6,5 CCID 50

3.LYFJAFORM

Stungulyf, dreifa.

4.PAKKNINGASTÆRÐ

52 ml

100 ml

252 ml

5 DÝRATEGUNDIR

Sauðfé og nautgripir.

6 ÁBENDINGAR

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐIR

Til notkunar undir húð.

Hristist vel fyrir notkun.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími: Núll dagar.

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

11/22

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {mánuður/ár}.

Rofin pakkning skal, notuð innan 10 klst.

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli.

Má ekki frjósa.

Verjið gegn ljósi.

12.SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Lesið fylgiseðil.

13.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, ef við á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

CZ Veterinaria, S.A.

36400 Porriño

SPÁNN

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/11/122/001 52 ml flaska

EU/2/11/122/002 100 ml flaska

EU/2/11/122/003 252 ml flaska

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lotunr. {númer}

12/22

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM 100 ml flaska og 252 ml flaska

1.HEITI DÝRALYFS

BLUEVAC BTV8 stungulyf, dreifa, fyrir nautgripi og sauðfé.

2.VIRKT INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

BTV8 mótefnavaki ……… 10 6,5 CCID 50 /ml

3.LYFJAFORM

Stungulyf, dreifa.

4.PAKKNINGASTÆRÐ

100 ml flaska.

252 ml flaska.

5 DÝRATEGUNDIR

Sauðfé og nautgripir.

6 ÁBENDINGAR

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐIR

s.c.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími: Núll dagar.

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

13/22

10.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {mánuður/ár}.

Rofin pakkning skal: notuð innan 10 klst.

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli.

Má ekki frjósa.

Verjið gegn ljósi.

12.SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Lesið fylgiseðil.

13.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, ef við á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

CZ Veterinaria, S.A.

36400 Porriño

SPÁNN

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/11/122/002

EU/2/11/122/003

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lotunr. {númer}

14/22

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM 52 ml flaska.

1.HEITI DÝRALYFS

BLUEVAC BTV8 stungulyf, dreifa, fyrir nautgripi og sauðfé.

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS

BTV8 mótefnavaki ……… 10 6,5 CCID 50 ./ml

3.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

52 ml

4.ÍKOMULEIÐ

s.c.

5.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími: Núll dagar.

6.LOTUNÚMER

Lotunr. {númer}

7.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {mánuður/ár}.

Rofin pakkning skal notuð innan 10 klst.

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

15/22

Athugasemdir