CaniLeish (Leishmania infantum excreted secreted...) – áletranir - QI070AO

Updated on site: 08-Feb-2018

Nafn lyfs: CaniLeish
ATC: QI070AO
Efni: Leishmania infantum excreted secreted proteins
Framleiðandi: Virbac S.A

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Askja með 1 hettuglasi af frostþurrkuðu stungulyfi og 1 hettuglasi af leysi

Askja með 1 hettuglasi af frostþurrkuðu stungulyfi, 1 hettuglasi af leysi, 1 sprautu og 1 nál. Askja með 3 hettuglösum af frostþurrkuðu stungulyfi og 3 hettuglösum af leysi

Askja með 5 hettuglösum af frostþurrkuðu stungulyfi og 5 hettuglösum af leysi

1.HEITI DÝRALYFS

CaniLeish frostþurrkað stungulyf og leysir, dreifa fyrir hunda.

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Leishmania infantum prótín (ESP) ≥ 100 µg

3.LYFJAFORM

Frostþurrkað stungulyf og leysir, dreifa

4.PAKKNINGASTÆRÐ

1 skammtur.

3 skammtar.

5 skammtar.

5.DÝRATEGUND(IR)

Hundar

6.ÁBENDING(AR)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist : {mánuður/ár}

Notist strax eftir blöndun.

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli.

Verjið gegn ljósi.

12.SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

13.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á

AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Frakkland

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/11/121/001

EU/2/11/121/002

EU/2/11/121/003

EU/2/11/121/004

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lotunr.: {númer}

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Askja með 10 hettuglösum af frostþurrkuðu stungulyfi og 10 hettuglösum af leysi Askja með 15 hettuglösum af frostþurrkuðu stungulyfi og 15 hettuglösum af leysi Askja með 25 hettuglösum af frostþurrkuðu stungulyfi og 25 hettuglösum af leysi Askja með 30 hettuglösum af frostþurrkuðu stungulyfi og 30 hettuglösum af leysi Askja með 50 hettuglösum af frostþurrkuðu stungulyfi og 50 hettuglösum af leysi

1. HEITI DÝRALYFS

CaniLeish frostþurrkað stungulyf og leysir, dreifa fyrir hunda.

2. VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Hver skammtur af 1 ml bóluefnis inniheldur:

Leishmania infantum prótín (ESP) ≥ 100 µg

3. LYFJAFORM

Frostþurrkað stungulyf og leysir, dreifa

4. PAKKNINGASTÆRÐ

10 skammtar.

15 skammtar.

25 skammtar.

30 skammtar.

50 skammtar.

5. DÝRATEGUND(IR)

Hundar

6. ÁBENDING(AR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

7. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

9. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist: {mánuður/ár}

Notist strax eftir blöndun.

11. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli.

Verjið gegn ljósi.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á

AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14. VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15. HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Frakkland

16. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/11/121/005

EU/2/11/121/006

EU/2/11/121/007

EU/2/11/121/008

EU/2/11/121/009

17. LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lotunr.: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM Hettuglas með 1 skammti af frostþurrkuðu stungulyfi

1. HEITI DÝRALYFS

CaniLeish frostþurrkað stungulyf

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

L. infantum ESP ≥ 100 µg

3.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

1 skammtur

4.ÍKOMULEIÐ(IR)

s.c.

5.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

6.LOTUNÚMER

Lotunr.: {númer}

7.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist: {mánuður/ár}

Notist strax eftir blöndun.

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM Hettuglas með 1 skammti af leysi

1. HEITI DÝRALYFS

CaniLeish leysir

2. MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

Natríumklóríð 9 mg/ml (0,9%)

3. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

1 ml

4. ÍKOMULEIÐ(IR)

5. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Á ekki við

6. LOTUNÚMER

Lotunr.: {númer}

7. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist: {mánuður/ár}

8. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

Athugasemdir