Canigen L4 (Inactivated Leptospira strains:L. interrogans...) – Forsendur fyrir, eða takmarkanir á, afgreiðslu og notkun - QI07AB01

Updated on site: 08-Feb-2018

Nafn lyfs: Canigen L4
ATC: QI07AB01
Efni: Inactivated Leptospira strains:L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000); L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001); L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain A
Framleiðandi: Intervet International B.V.

Efnisyfirlit

A.FRAMLEIÐENDUR LÍFFRÆÐILEGRA VIRKRA EFNA OG FRAMLEIÐENDUR SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR LOKASAMÞYKKT

Heiti og heimilisfang framleiðenda líffræðilegra virkra efna

Framleiðandi virka innihaldsefnisins: Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831AN Boxmeer Holland

Heiti og heimilisfang framleiðenda sem eru ábyrgir fyrir lokasamþykkt Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831AN Boxmeer Holland

B.FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyfið er lyfseðilsskylt.

C.UPPLÝSINGAR UM HÁMARK DÝRALYFJALEIFA

Áekki við.

Athugasemdir