Circovac (inactivated porcine circovirus type...) – áletranir - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Nafn lyfs: Circovac
ATC: QI09AA07
Efni: inactivated porcine circovirus type 2 (PCV2)
Framleiðandi: CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelõ Zrt.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

1 hettuglas með dreifu + 1 hettuglas með fleyti sem samsvarar 10 ml af fullbúnu lyfi

10 hettuglös með dreifu + 10 hettuglös með fleyti sem samsvarar 10 x 10 ml af fullbúnu lyfi 1 hettuglas með dreifu + 1 hettuglas með fleyti sem samsvarar 50 ml af fullbúnu lyfi

10 hettuglös með dreifu + 10 hettuglös með fleyti sem samsvarar 10 x 50 ml af fullbúnu lyfi

1.HEITI DÝRALYFS

Circovac fleyti og dreifa fyrir stungulyf, fleyti handa svínum.

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Hver ml af fullbúnu bóluefni inniheldur:

 

Virkt innihaldsefni:

≥ 1,8 log10 ELISA einingar

Óvirkjuð svína circoveira af gerð 2 (PCV2)...................................................

Hjálparefni:

 

Tiomersal.......................................................................................................................................

0,10 mg

Ónæmisglæðir:

 

Létt paraffínolía...............................................................................................................

247 til 250,5 mg

 

 

 

3.

LYFJAFORM

 

Fleyti og dreifa fyrir stungulyf, fleyti.

4.PAKKNINGASTÆRÐ

1 hettuglas með dreifu + 1 hettuglas með fleyti: 5 skammta pakkning fyrir gyltur, 20 skammta pakkning fyrir grísi.

10 hettuglös með dreifu + 10 hettuglös með fleyti: 10 x 5 skammta pakkning fyrir gyltur, 10 x 20 skammta pakkning fyrir grísi.

1 hettuglas með dreifu + 1 hettuglas með fleyti: 25 skammta pakkning fyrir gyltur, 100 skammta pakkning fyrir grísi.

10 hettuglös með dreifu + 10 hettuglös með fleyti: 10 x 25 skammta pakkning fyrir gyltur, 10 x 100 skammta pakkning fyrir grísi.

5.DÝRATEGUND(IR)

Svín

6.ÁBENDING(AR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími: Núll dagar.

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Inndæling fyrir slysni er hættuleg - sjá fylgiseðil áður en notkun hefst.

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notið innan 3 klst. eftir blöndun.

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli (2°C-8°C). Verjið gegn ljósi.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR VARÐANDI AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyf - lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

CEVA-PHYLAXIA Co. Ltd. Szállás u. 5.

1107 Budapest

Ungverjaland

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/07/075/001 1 hettuglas með dreifu + 1 hettuglas með fleyti: 5 skammta pakkning fyrir gyltur, 20 skammta pakkning fyrir grísi.

EU/2/07/075/002 10 hettuglös með dreifu + 10 hettuglös með fleyti: 10 x 5 skammta pakkning fyrir gyltur, 10 x 20 skammta pakkning fyrir grísi.

EU/2/07/075/003 1 hettuglas með dreifu + 1 hettuglas með fleyti: 25 skammta pakkning fyrir gyltur, 100 skammta pakkning fyrir grísi.

EU/2/07/075/004 10 hettuglös með dreifu + 10 hettuglös með fleyti: 10 x 25 skammta pakkning fyrir gyltur, 10 x 100 skammta pakkning fyrir grísi.

EU/2/07/075/005 1 hettuglas með dreifu + 1 hettuglas með fleyti: 25 skammta pakkning fyrir gyltur, 100 skammta pakkning fyrir grísi.

EU/2/07/075/006 10 hettuglös með dreifu + 10 hettuglös með fleyti: 10 x 25 skammta pakkning fyrir gyltur, 10 x 100 skammta pakkning fyrir grísi.

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM

Dreifa

1. HEITI DÝRALYFS

Circovac dreifa

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

Svína circoveira af gerð 2

3. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

Gyltur: 5 skammtar, grísir: 20 skammtar

Gyltur: 25 skammtar, grísir: 100 skammtar

4.BIÐTÍMI VEGNA AFURÐANÝTINGAR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

5.LOTUNÚMER

Lot

6.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

7.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM

Fleyti

1. HEITI DÝRALYFS

Circovac fleyti

2. MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

Paraffínolía og tiomersal

Inniheldur PCV2 eftir blöndun.

3. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

Gyltur: 5 skammtar, grísir: 20 skammtar

Gyltur: 25 skammtar, grísir: 100 skammtar

4.ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. i.m.

5.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími: Núll dagar.

6.LOTUNÚMER

Lot

7.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

Athugasemdir