Cortavance (hydrocortisone aceponate) – áletranir - QD07AC

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Pappaaskja með 31 ml flösku

1.HEITI DÝRALYFS

CORTAVANCE 0,584 mg/ml húðúði fyrir hunda.

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Hýdrókortísón aceponat

0,584 mg/ml

3.LYFJAFORM

Húðúði, lausn.

4.PAKKNINGASTÆRÐ

31 ml

5.DÝRATEGUND

Hundar

6.ÁBENDING(AR)

Til meðferðar á bólgu og kláða vegna húðsjúkdóma í hundum.

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar á húð

Lesið fylgiseðil fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Á ekki við.

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

10.FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST / EXP

Þegar umbúðir hafa verið opnaðar skal nota lyfið á innan við 6 mánuðum.

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Engar.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Sjá upplýsingar í fylgiseðli.

13. VARNAÐARORÐIN „EINUNGIS ÆTLAÐ DÝRUM“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR VARÐANDI AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Einungis ætlað dýrum - aðeins afgreitt gegn lyfseðli dýralæknis.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m L.I.D.

06516 Carros

FRAKKLAND

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/06/069/001

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lotunr.{númer}

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Pappaaskja með 76 ml flösku

1. HEITI DÝRALYFS

CORTAVANCE 0,584 mg/ml húðúði fyrir hunda.

2. VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Hýdrókortísón aceponat

0,584 mg/ml

3. LYFJAFORM

Húðúði, lausn.

4. PAKKNINGASTÆRÐ

76 ml

5. DÝRATEGUND

Hundar

6. ÁBENDING(AR)

Til meðferðar á bólgu og kláða vegna húðsjúkdóma í hundum.

7. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar á húð

Lesið fylgiseðil fyrir notkun.

8. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Á ekki við.

9. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

10. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST / EXP

Þegar umbúðir hafa verið opnaðar skal nota lyfið á innan við 6 mánuðum.

11. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Engar.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Sjá upplýsingar í fylgiseðli.

13. VARNAÐARORÐIN „EINUNGIS ÆTLAÐ DÝRUM“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR VARÐANDI AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Einungis ætlað dýrum - aðeins afgreitt gegn lyfseðli dýralæknis.

14. VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15. HEITI OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m L.I.D.

06516 Carros

FRAKKLAND

16. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/06/069/001

17. LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lotunr.{númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM Flaska með 76 ml

1. HEITI DÝRALYFS

CORTAVANCE 0,584 mg/ml húðúði fyrir hunda.

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

Hýdrókortísón aceponat

0,584 mg/ml

3. LYFJAFORM

Húðúði, lausn.

4. PAKKNINGASTÆRÐ

76 ml

5. DÝRATEGUND

Hundar

6. ÁBENDING(AR)

Til meðferðar á bólgu og kláða vegna húðsjúkdóma í hundum.

7. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar á húð

Lesið fylgiseðil fyrir notkun.

8. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Á ekki við.

9. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

10. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST / EXP

Þegar umbúðir hafa verið opnaðar skal nota lyfið á innan við 6 mánuðum.

11. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Engar.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

13. VARNAÐARORÐIN „EINUNGIS ÆTLAÐ DÝRUM“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR VARÐANDI AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Einungis ætlað dýrum - aðeins afgreitt gegn lyfseðli dýralæknis.

14. VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15. HEITI OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m L.I.D.

06516 Carros

FRAKKLAND

16. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/06/069/001

17. LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lotunr.{númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM Flaska með 31 ml

1. HEITI DÝRALYFS

CORTAVANCE 0,584 mg/ml húðúði fyrir hunda

2. MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

Hýdrókortísón aceponat

0,584 mg/ml

Inniheldur engin rotvarnarefni.

 

3.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

31 ml

4.ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar á húð

5.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

6.LOTUNÚMER

Lot {númer}

7.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

Rofna pakkningu skal, nota fyrir 6 mánuðir.

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

Athugasemdir