Dexdomitor (dexmedetomidine hydrochloride) – áletranir - QN05CM18

Updated on site: 09-Feb-2018

Nafn lyfs: Dexdomitor
ATC: QN05CM18
Efni: dexmedetomidine hydrochloride
Framleiðandi: Orion Corporation

Efnisyfirlit

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI DÝRALYFS

DEXDOMITOR 0,1 mg/ml stungulyf, lausn

2.VIRKT INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

1 ml innheldur:

0,1 mg dexmedetomidinhýdróklóríð samsvarandi 0,08 mg dexmedetomidin.

3.LYFJAFORM

Stungulyf, lausn

4.PAKKNINGASTÆRÐ

15 ml

5.DÝRATEGUNDIR

Hundar og kettir.

6.ÁBENDING(AR)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐIR

Hundar: Til notkunar í bláæð eða vöðva.

Kettir: Til notkunar í vöðva.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Á ekki við.

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

10.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist:

Geymsluþol eftir að hettuglasið er fyrst tekið í notkun: 3 mánuðir við 25°C.

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Má ekki frjósa.

12.SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Farga skal öllum ónotuðum dýralyfjum eða úrgangi vegna dýralyfja í samræmi við gildandi reglur.

13.VARNAÐARORÐIN „EINUNGIS ÆTLAÐ DÝRUM“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR VARÐANDI AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finnland

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/02/033/003

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lotunr.:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM / FJÖLPAKKNING

HETTUGLAS / FJÖLPAKKNING

1.HEITI DÝRALYFS

DEXDOMITOR 0,1 mg/ml stungulyf, lausn

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

0,1 mg/ml dexmedetomidinhýdróklóríð

3.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

15 ml, 10 x 15 ml

4.ÍKOMULEIÐIR

Hundar: i.m., i.v.

Kettir: i.m.

5.BIÐTÍMI VEGNA AFURÐANÝTINGAR

Á ekki við.

6.LOTUNÚMER

Lotunr.:

7.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist:

8.VARNAÐARORÐIN „EINUNGIS ÆTLAÐ DÝRUM“

Dýralyf.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI DÝRALYFS

DEXDOMITOR 0,5 mg/ml stungulyf, lausn

2.VIRKT INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

1 ml innheldur:

0,5 mg dexmedetomidinhýdróklóríð samsvarandi 0,42 mg dexmedetomidin.

3.LYFJAFORM

Stungulyf, lausn

4.PAKKNINGASTÆRÐ

10 ml

5.DÝRATEGUNDIR

Hundar og kettir

6.ÁBENDING(AR)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐIR

Hundar: Til notkunar í bláæð eða vöðva.

Kettir: Til notkunar í vöðva.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Á ekki við.

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

10.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist:

Geymsluþol eftir að hettuglasið er fyrst tekið í notkun: 3 mánuðir við 25°C.

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Má ekki frjósa.

12.SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Farga skal öllum ónotuðum dýralyfjum eða úrgangi vegna dýralyfja í samræmi við gildandi reglur.

13.VARNAÐARORÐIN „EINUNGIS ÆTLAÐ DÝRUM“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR VARÐANDI AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finnland

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/02/033/001-002

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lotunr.:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM / FJÖLPAKKNING

HETTUGLAS / FJÖLPAKKNING

1.HEITI DÝRALYFS

DEXDOMITOR 0,5 mg/ml stungulyf, lausn

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

0,5 mg/ml dexmedetomidinhýdróklóríð

3.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

10 ml, 10 x 10 ml

4.ÍKOMULEIÐIR

Hundar: Til notkunar í bláæð eða vöðva.

Kettir: Til notkunar í vöðva.

5.BIÐTÍMI VEGNA AFURÐANÝTINGAR

Á ekki við.

6.LOTUNÚMER

Lotunr.:

7.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist:

8.VARNAÐARORÐIN „EINUNGIS ÆTLAÐ DÝRUM“

Einungis ætlað dýrum.

Athugasemdir