Draxxin (tulathromycin) – áletranir - QJ01FA94

Efnisyfirlit

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Pappaaskja (20 ml / 50 ml / 100 ml / 250 ml)

1.HEITI DÝRALYFS

Draxxin 100 mg/ml stungulyf, lausn fyrir nautgripi, svín og sauðfé túlatrómýcin

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI

Túlatrómýcin 100 mg/ml

3.LYFJAFORM

Stungulyf, lausn

4.PAKKNINGASTÆRÐ

20 ml

50 ml

100 ml

250 ml

5.DÝRATEGUND(IR)

Nautgripir, svín og sauðfé

6.ÁBENDING(AR)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Nautgripir: Til notkunar undir húð.

Svín og sauðfé: Til notkunar í vöðva.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími:

Kjöt og innmatur:

Nautgripir: 22 dagar.

Svín: 13 dagar.

Sauðfé: 16 dagar.

Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis. Dýralyfið má ekki gefa fengnum dýrum 2 mánuðum fyrir væntanlegan burð, ef nýta skal mjólkina til manneldis.

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Þegar umbúðir hafa verið rofnar skal nota lyfið innan 28 daga

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

12.SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Lesið fylgiseðil.

13.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGÍA

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/03/041/001 (20 ml)

EU/2/03/041/002 (50 ml)

EU/2/03/041/003 (100 ml)

EU/2/03/041/004 (250 ml)

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Pappaaskja (500 ml)

1.HEITI DÝRALYFS

Draxxin 100 mg/ml stungulyf, lausn fyrir nautgripi túlatrómýcin

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI

Túlatrómýcin 100 mg/ml

3.LYFJAFORM

Stungulyf, lausn

4.PAKKNINGASTÆRÐ

500 ml

5.DÝRATEGUND(IR)

Nautgripir

6.ÁBENDING(AR)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími:

Kjöt og innmatur: 22 dagar

Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis. Dýralyfið má ekki gefa fengnum dýrum 2 mánuðum fyrir væntanlegan burð, ef nýta skal mjólkina til manneldis.

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Þegar umbúðir hafa verið rofnar skal nota lyfið innan 28 daga.

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

12.SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Lesið fylgiseðil.

13.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGÍA

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/03/041/005

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Pappaaskja (50 ml / 100 ml / 250 ml)

1.HEITI DÝRALYFS

Draxxin 25 mg/ml stungulyf, lausn fyrir svín túlatrómýcin

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI

Túlatrómýcin 25 mg/ml

3.LYFJAFORM

Stungulyf, lausn

4.PAKKNINGASTÆRÐ

50 ml

100 ml

250 ml

5.DÝRATEGUND(IR)

Svín

6.ÁBENDING(AR)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í vöðva.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími:

Kjöt og innmatur: 13 dagar

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Þegar umbúðir hafa verið rofnar skal nota lyfið innan 28 daga.

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

12.SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Lesið fylgiseðil.

13.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGÍA

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/03/041/006 (50 ml)

EU/2/03/041/007 (100 ml)

EU/2/03/041/008 (250 ml)

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

Hettuglas (100 ml / 250 ml)

1.HEITI DÝRALYFS

Draxxin 100 mg/ml stungulyf, lausn fyrir nautgripi, svín og sauðfé túlatrómýcin

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI

Túlatrómýcin 100 mg/ml

3.LYFJAFORM

Stungulyf, lausn

4.PAKKNINGASTÆRÐ

100 ml

250 ml

5.DÝRATEGUND(IR)

Nautgripir, svín og sauðfé

6.ÁBENDING(AR)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Nautgripir: s.c.

Svín og sauðfé: i.m.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími:

Kjöt og innmatur:

Nautgripir: 22 dagar.

Svín: 13 dagar.

Sauðfé: 16 dagar.

Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis. Dýralyfið má ekki gefa fengnum dýrum 2 mánuðum fyrir væntanlegan burð, ef nýta skal mjólkina til manneldis.

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Þegar umbúðir hafa verið rofnar skal nota lyfið innan 28 daga. Rofna pakkningu skal nota fyrir

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

12.SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

13.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGÍA

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/03/041/003 (100 ml)

EU/2/03/041/004 (250 ml)

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

Hettuglas (500 ml)

1.HEITI DÝRALYFS

Draxxin 100 mg/ml stungulyf, lausn fyrir nautgripi túlatrómýcin

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI

Túlatrómýcin 100 mg/ml

3.LYFJAFORM

Stungulyf, lausn

4.PAKKNINGASTÆRÐ

500 ml

5.DÝRATEGUND(IR)

Nautgripir

6.ÁBENDING(AR)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími:

Kjöt og innmatur: 22 dagar

Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis. Dýralyfið má ekki gefa fengnum dýrum 2 mánuðum fyrir væntanlegan burð, ef nýta skal mjólkina til manneldis.

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Þegar umbúðir hafa verið rofnar skal nota lyfið innan 28 daga Rofna pakkningu skal nota fyrir

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

12.SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

13.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGÍA

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/03/041/005

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

Hettuglas (100 ml / 250 ml)

1.HEITI DÝRALYFS

Draxxin 25 mg/ml stungulyf, lausn fyrir svín túlatrómýcin

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI

Túlatrómýcin 25 mg/ml

3.LYFJAFORM

Stungulyf, lausn

4.PAKKNINGASTÆRÐ

100 ml

250 ml

5.DÝRATEGUND(IR)

Svín

6.ÁBENDING(AR)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í vöðva.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími:

Kjöt og innmatur: 13 dagar

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Þegar umbúðir hafa verið rofnar skal nota lyfið innan 28 daga. Rofna pakkningu skal nota fyrir

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

12.SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

13.VARNAÐARORÐIN „DÝRUMLYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGÍA

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/03/041/007 (100 ml)

EU/2/03/041/008 (250 ml)

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM

Hettuglas (20 ml / 50 ml)

1.HEITI DÝRALYFS

Draxxin 100 mg/ml stungulyf, lausn fyrir nautgripi, svín og sauðfé túlatrómýcin

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

Túlatrómýcin 100 mg/ml

3.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA LYFJAFORM

20 ml

50 ml

4.ÍKOMULEIÐ(IR)

Nautgripir: s.c.

Svín og sauðfé: i.m.

5.BIÐTÍMI VEGNA AFURÐANÝTINGAR

Biðtími:

Kjöt og innmatur:

Nautgripir: 22 dagar.

Svín: 13 dagar.

Sauðfé: 16 dagar.

Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.

6.LOTUNÚMER

Lot

7.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Rofna pakkningu skal nota fyrir

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM

(50 ml)

1.HEITI DÝRALYFS

Draxxin 25 mg/ml stungulyf, lausn fyrir svín túlatrómýcin

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

Túlatrómýcin 25 mg/ml

3.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA LYFJAFORM

50 ml

4.ÍKOMULEIÐ(IR)

i.m.

5.BIÐTÍMI VEGNA AFURÐANÝTINGAR

Biðtími:

Kjöt og innmatur: 13 dagar

6.LOTUNÚMER

Lot

7.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Rofna pakkningu skal nota fyrir

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

Athugasemdir