Fungitraxx (itraconazole) - QJ02AC02

Efnisyfirlit

1.HEITI DÝRALYFS

Fungitraxx 10 mg/ml mixtúra, lausn fyrir skrautfugla

2.INNIHALDSLÝSING

Hver ml inniheldur:

 

Virkt innihaldsefni:

 

Ítrakónazól

10 mg.

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3.LYFJAFORM

Mixtúra, lausn.

Gul eða örlítið gulbrún, tær lausn.

4.KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1DýrategundirLesa meira...

Athugasemdir