Icelandic
Veldu tungumál

Gripovac 3 (inactivated influenza-A virus / swine) – Forsendur fyrir, eða takmarkanir á, afgreiðslu og notkun - QI09AA03

Updated on site: 09-Feb-2018

Nafn lyfs: Gripovac 3
ATC: QI09AA03
Efni: inactivated influenza-A virus / swine
Framleiðandi: Merial S.A.S.; 

A. FRAMLEIÐENDUR LÍFFRÆÐILEGRA VIRKRA EFNA OG FRAMLEIÐENDUR SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR LOKASAMÞYKKT

Heiti og heimilisfang framleiðanda líffræðilegs virks efnis

IDT Biologika GmbH Am Pharmapark 06861 Dessau-Rosslau Þýskaland

Heiti og heimilisfang framleiðenda sem eru ábyrgir fyrir lokasamþykkt

IDT Biologika GmbH Am Pharmapark 06861 Dessau-Rosslau Þýskaland

B.FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyfið er lyfseðilskylt.

C.UPPLÝSINGAR UM HÁMARK DÝRALYFJALEIFA

Virka efnið sem er lífefni að uppruna og ætlað til að vekja virkt ónæmi fellur utan reglugerðar (EB) nr. 470/2009.

Hjálparefnin (þ.m.t. ónæmisglæðar) sem talin eru upp í kafla 6.1 í samantekt á eiginleikum lyfsins eru ýmist leyfð innihaldsefni sem ekki þurfa gildi fyrir hámark lyfjaleifa samkvæmt töflu 1 í viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 37/2010 eða talin falla utan reglugerðar (EB)

nr. 470/2009 þegar þau eru notuð eins og í þessu dýralyfi

Athugasemdir