Masivet (masitinib mesylate) – Forsendur fyrir, eða takmarkanir á, afgreiðslu og notkun - QL01XE90

A.FRAMLEIÐENDUR SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR LOKASAMÞYKKT

Heiti og heimilisfang framleiðenda sem eru ábyrgir fyrir lokasamþykkt

Centre Spécialités Pharmaceutiques Avenue du Midi

63800 Cournon d’Auvergne Frakkland

B.FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyfið er lyfseðilsskylt.

C.UPPLÝSINGAR UM HÁMARK DÝRALYFJALEIFA

Áekki við

Athugasemdir