Icelandic
Veldu tungumál

Nobivac Myxo-RHD (live myxoma-vectoredrabbit-haemorrhagic-disease...) – áletranir - QI08AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Nafn lyfs: Nobivac Myxo-RHD
ATC: QI08AD
Efni: live myxoma-vectoredrabbit-haemorrhagic-disease virus strain 009
Framleiðandi: Intervet International BV

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

Plastaskja með 5 x 1 skammti af bóluefni ásamt 5 x 1 ml hettuglasi (gler) með leysi Plastaskja með 25 x 1 skammti af bóluefni ásamt 25 x 1 ml hettuglasi (gler) með leysi Pappaaskja með 10 x 50 skömmtum af bóluefni

1.HEITI DÝRALYFS

Nobivac Myxo-RHD stungulyf og leysir, dreifa fyrir kanínur

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Lifandi myxomaveira sem tjáir mótefnavaka RHD (rabbit haemorrhagic disease) af stofni 009: 103.0 FFU/skammt

3.LYFJAFORM

Stungulyf og leysir fyrir stungulyf, dreifa

4.PAKKNINGASTÆRÐ

5x 1 skammtur af bóluefni ásamt leysi

25x 1 skammtur af bóluefni ásamt leysi

10x 50 skammtar af bóluefni + 10 x 10 ml hettuglös úr gleri með leysi 10x 50 skammtar af bóluefni + 2 x 50 ml hettuglös PET með leysi

5.DÝRATEGUND(IR)

Kanínur

6.ÁBENDING(AR)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími: Núll dagar.

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

Nota skal blandað bóluefni innan 4 klukkustunda.

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Verjið gegn ljósi.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN Boxmeer

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/11/132/001

EU/2/11/132/002

EU/2/11/132/003

EU/2/11/132/004

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot {númer}

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA (EINGÖNGU LEYSIR)

Pappaaskja með 10 x 10 ml hettuglasi (gler) með leysi

1. HEITI DÝRALYFS

Nobivac Myxo-RHD

Leysir

2. VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

3. LYFJAFORM

4. PAKKNINGASTÆRÐ

10 x 10 ml

5. DÝRATEGUND(IR)

Kanínur

6. ÁBENDING(AR)

7. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

8. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

9. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

10. FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

11. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Engin sérstök skilyrði um geymsluaðstæður.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf.

Lyfseðilsskylt.

14. VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15. HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN Boxmeer

16. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/11/132/003

17. LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot {númer}

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA (EINGÖNGU LEYSIR)

Pappaaskja með 1 x 50 ml hettuglasi (PET) með leysi

1. HEITI DÝRALYFS

Nobivac Myxo-RHD

Leysir

2. VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

3. LYFJAFORM

4. PAKKNINGASTÆRÐ

1 x 50 ml

5. DÝRATEGUND(IR)

Kanínur

6. ÁBENDING(AR)

7. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

8. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

9. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

10. FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

11. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf.

Lyfseðilsskylt.

14. VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15. HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN Boxmeer

16. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/11/132/004

17. LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM MERKIMIÐI Á HETTUGLÖS MEÐ BÓLUEFNI

1. HEITI DÝRALYFS

Nobivac Myxo-RHD

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

Lifandi myxomaveira sem tjáir mótefnavaka RHD veiru.

3.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

1 skammtur

50 skammtar

4.ÍKOMULEIÐ(IR)

s.c.

5.LOTUNÚMER

Lot {númer}

6.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

7.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI LEYSIS 1 ml og 10 ml hettuglas

1.HEITI LEYSIS

Nobivac Myxo-RHD

Leysir

2.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

1 ml

10 ml

3.LOTUNÚMER

Lot {númer}

4.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

5.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI LEYSIS 50 ml hettuglös

1. HEITI LEYSIS

Nobivac Myxo-RHD

Leysir

2. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

50 ml

3.GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

4.LOTUNÚMER

Lot {númer}

5.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

6.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

Athugasemdir