Icelandic
Veldu tungumál

Oncept IL-2 (vCP1338 virus) – Forsendur fyrir, eða takmarkanir á, afgreiðslu og notkun - QL03AX

A. FRAMLEIÐENDUR LÍFFRÆÐILEGRA VIRKRA EFNA OG FRAMLEIÐENDUR SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR LOKASAMÞYKKT

Heiti og heimilisfang framleiðenda líffræðilegra virkra efna

MERIAL Laboratoire de Lyon Gerland 254 rue Marcel Mérieux

69007 Lyon

Frakkland

MERIAL Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest Frakkland

Heiti og heimilisfang framleiðenda sem eru ábyrgir fyrir lokasamþykkt

MERIAL Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest Frakkland

B.FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyfið er lyfseðilsskylt.

C.UPPLÝSINGAR UM HÁMARK DÝRALYFJALEIFA

Áekki við.

Athugasemdir