Onsior (robenacoxib) – Forsendur fyrir, eða takmarkanir á, afgreiðslu og notkun - QM01AH91

Efnisyfirlit

A.FRAMLEIÐENDUR SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR LOKASAMÞYKKT

Heiti og heimilisfang framleiðenda sem eru ábyrgir fyrir lokasamþykkt

Töflur:

Elanco France S.A.S 26 Rue de la Chapelle 68330 Huningue Frakkland.

Stungulyf, lausn:

Elanco France S.A.S 26 Rue de la Chapelle 68330 Huningue Frakkland.

B.FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyfið er lyfseðilsskylt.

C.UPPLÝSINGAR UM HÁMARK DÝRALYFJALEIFA

Áekki við.

Athugasemdir