Osurnia (terbinafine /florfenicol / betamethasone...) – Forsendur fyrir, eða takmarkanir á, afgreiðslu og notkun - QS02CA90

Updated on site: 09-Feb-2018

Nafn lyfs: Osurnia
ATC: QS02CA90
Efni: terbinafine /florfenicol / betamethasone acetate
Framleiðandi: Elanco Europe Ltd

Efnisyfirlit

A.FRAMLEIÐENDUR SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR LOKASAMÞYKKT

Heiti og heimilisfang framleiðenda sem eru ábyrgir fyrir lokasamþykkt

Argenta Dundee Limited,

Kinnoull Road,

Dunsinane Industrial Estate,

Dundee

DD2 3XR,

Bretland

B.FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyfið er lyfseðilsskylt.

C.UPPLÝSINGAR UM HÁMARK DÝRALYFJALEIFA

Áekki við.

Athugasemdir