Parvoduk (live attenuated Muscovy duck parvovirus) – áletranir - QI01BD03

Updated on site: 09-Feb-2018

Nafn lyfs: Parvoduk
ATC: QI01BD03
Efni: live attenuated Muscovy duck parvovirus
Framleiðandi: Merial

Efnisyfirlit

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM UMBÚÐUM

Pappaaskja með dreifu

1.HEITI DÝRALYFS

Parvoduk stungulyf, dreifa fyrir Muscovy endur.

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Einn blandaður 0,2 ml skammtur inniheldur:

 

Lifandi veiklaðan Muscovy anda parvoveirustofn GM 199 ....................................

2.6–4.8 log10 CCID50

3.LYFJAFORM

Stungulyf, dreifa.

4.PAKKNINGASTÆRÐ

10 x 500 skammtar

2.500 skammtar

5.DÝRATEGUND(IR)

Muscovy endur.

6.ÁBENDING(AR)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími: núll dagar.

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Eftir blöndun, notist innan 4 klukkustunda.

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið og flytjið í kæli (2°C - 8°C).

Má ekki frjósa.

Verjið gegn ljósi.

12.SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

13.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

Frakkland

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Pappaaskja með leysi

1.HEITI DÝRALYFS

Parvoduk leysir fyrir stungulyf fyrir Muscovy endur.

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Saltvatnsstuðpúði

3.LYFJAFORM

4.PAKKNINGASTÆRÐ

10 x 500 skammtar

2.500 skammtar

5.DÝRATEGUND(IR)

Muscovy endur.

6.ÁBENDING(AR)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími: núll dagar.

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C

Má ekki frjósa.

Verjið gegn ljósi.

12.SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

13.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

Frakkland

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM

Hettuglös með dreifu

1.HEITI DÝRALYFS

Parvoduk dreifa.

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

Lifandi veikluð Muscovy anda parvoveira.

3.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

500 skammtar

2.500 skammtar

4.ÍKOMULEIÐ(IR)

s.c.

5.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími: núll dagar.

6.LOTUNÚMER

Lot

7.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Eftir blöndun, notist innan 4 klukkustunda.

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM UMBÚÐUM

Pokar með leysi

1.HEITI DÝRALYFS

Leysir fyrir Parvoduk dreifu.

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Saltvatnsstuðpúði

3.LYFJAFORM

4.PAKKNINGASTÆRÐ

500 skammtar

2.500 skammtar

5.DÝRATEGUND(IR)

Muscovy endur.

6.ÁBENDING(AR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími: núll dagar.

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C.

Má ekki frjósa.

Verjið gegn ljósi.

12.SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

13.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

Frakkland

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot

Athugasemdir