Sileo (dexmedetomidine hydrochloride) – áletranir - QN05CM18

Updated on site: 09-Feb-2018

Nafn lyfs: Sileo
ATC: QN05CM18
Efni: dexmedetomidine hydrochloride
Framleiðandi: Orion Corporation

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA (1 áfyllt sprauta)

1.HEITI DÝRALYFS

Sileo 0,1 mg/ml munnholshlaup fyrir hunda dexmedetómidín hýdróklóríð

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

1 ml: Dexmedetómidín hýdróklóríð 0,1 mg

3.LYFJAFORM

Munnholshlaup

4.PAKKNINGASTÆRÐ

1 x 3 ml inntökusprauta

5.DÝRATEGUND(IR)

Hundar

6.ÁBENDING(AR)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í munnhol.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

QR kóði skal fylgja + www.sileodog.com

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP: {mánuður/ár}

Rofna pakkningu skal nota innan 4 vikna.

Rofna pakkningu skal nota fyrir …

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Setjið hettuna aftur á eftir notkun.

Setjið inntökusprautuna strax aftur í ytri öskjuna eftir hverja notkun.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Lesið fylgiseðil.

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

FINNLAND

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/15/181/001 (1 x 3 ml inntökusprauta)

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot

Leiðbeiningar um opnun öskjunnar:

1.

2.

3.

1.Þrýstið á til að brjóta hvíta innsiglið.

2.Þrýstið á til að brjóta gula innsiglið.

3.Þrýstið á gula innsiglið og dragið út til að opna.

Texti á innsiglunum: Þrýstið á

Togið

Á innri hluta öskjunnar:

Við lokun:Gangið úr skugga um að myndirnar af hundunum séu samstilltar og að askjan sé vel lokuð.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA (3 x 1, 5 x 1, 10 x 1 og 20 x 1 áfyllt sprauta)

1. HEITI DÝRALYFS

Sileo 0,1 mg/ml munnholshlaup fyrir hunda dexmedetómidín hýdróklóríð

2. VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

1 ml: Dexmedetómidín hýdróklóríð 0,1 mg

3. LYFJAFORM

Munnholshlaup

4. PAKKNINGASTÆRÐ

3 pakkningar með (3 ml) inntökusprautum

5 pakkningar með (3 ml) inntökusprautum

10 pakkningar með (3 ml) inntökusprautum

20 pakkningar með (3 ml) inntökusprautum

5. DÝRATEGUND(IR)

Hundar

6. ÁBENDING(AR)

7. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í munnhol.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

9. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10. FYRNINGARDAGSETNING

EXP: {mánuður/ár}

11. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Lesið fylgiseðil.

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

Þessi fjölpakkning er ekki ætluð til afhendingar beint til dýraeigandans.

(á eingöngu við um 5 x 1, 10 x 1 og 20 x 1 fjölpakkningar)

14. VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15. HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

FINNLAND

16. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/15/181/002 (3 (1 x 3 ml) inntökusprautur)

EU/2/15/181/003 (5 (1 x 3 ml) inntökusprautur)

EU/2/15/181/004 (10 (1 x 3 ml) inntökusprautur)

EU/2/15/181/005 (20 (1 x 3 ml) inntökusprautur)

17. LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM

Inntökusprauta

1. HEITI DÝRALYFS

Sileo 0,1 mg/ml munnholshlaup

Dexmedetómidín HCl

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

Dexmedetómidín hýdróklóríð 0,1 mg/ml

3.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

3 ml

4.ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í munnhol.

5.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

6.LOTUNÚMER

Lot

7.FYRNINGARDAGSETNING

EXP: {mánuður/ár}

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

Athugasemdir