Stronghold (selamectin) – áletranir - QP54AA05

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

MERKING Á ÖSKJU 15 mg (3 og 15 pípettur)

1.HEITI DÝRALYFS

Stronghold 15 mg blettunarlausn fyrir ketti og hunda <2,5 kg Selamectin

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Selamectin 15 mg

3.LYFJAFORM

Blettunarlausn

4.PAKKNINGASTÆRÐ

3 pípettur

15 pípettur

0,25 ml

5.DÝRATEGUND(IR)

Kettir og hundar 2,5 kg eða minna

6.ÁBENDING(AR)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til blettunar.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {mánuður/ár}

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C. Geymið í óopnuðum upprunalegum umbúðum á þurrum stað.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Lesið fylgiseðil.

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGÍA

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/99/014/001 (3 pípettur)

EU/2/99/014/012 (15pípettur)

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot {númer}

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM MERKING Á ÖSKJU 30 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg (3 og 6 pípettur)

1. HEITI DÝRALYFS

Stronghold 30 mg blettunarlausn fyrir hunda 2,6-5,0 kg

Stronghold 60 mg blettunarlausn fyrir hunda 5,1-10,0 kg

Stronghold 120 mg blettunarlausn fyrir hunda 10,1-20,0 kg

Stronghold 240 mg blettunarlausn fyrir hunda 20,1-40,0 kg

Stronghold 360 mg blettunarlausn fyrir hunda 40,1-60,0 kg

Selamectin

2. VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Selamectin 30 mg

Selamectin 60 mg

Selamectin 120 mg

Selamectin 240 mg

Selamectin 360 mg

3. LYFJAFORM

Blettunarlausn

4. PAKKNINGASTÆRÐ

Þrjár pípettur Sex pípettur

0,25 ml

0,5 ml

1,0 ml

2,0 ml

3,0 ml

5. DÝRATEGUND(IR)

Hundar 2,6 – 5,0 kg.

Hundar 5,1 – 10,0 kg.

Hundar 10,1 – 20,0 kg.

Hundar 20,1 – 40,0 kg.

Hundar 40,1 – 60,0 kg.

6. ÁBENDING(AR)

7. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til blettunar.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

9. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

10. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {mánuður/ár}

11. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C. Geymið í óopnuðum upprunalegum umbúðum á þurrum stað.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Lesið fylgiseðil.

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14. VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15. HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGÍA

16. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/99/014/003 (30 mg - 3 pípettur)

EU/2/99/014/007 (30 mg - 6 pípettur)

EU/2/99/014/004 (60 mg - 3 pípettur)

EU/2/99/014/009 (60 mg - 6 pípettur)

EU/2/99/014/005 (120 mg - 3 pípettur)

EU/2/99/014/010 (120 mg - 6 pípettur)

EU/2/99/014/006 (240 mg - 3 pípettur)

EU/2/99/014/011 (240 mg - 6 pípettur)

EU/2/99/014/015 (360 mg - 3 pípettur)

EU/2/99/014/016 (360 mg - 6 pípettur)

17. LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot {númer}

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

MERKING Á ÖSKJU 45 mg, 60 mg (3 og 6 pípettur)

1. HEITI DÝRALYFS

Stronghold 45 mg blettunarlausn fyrir ketti 2,6-7,5 kg

Stronghold 60 mg blettunarlausn fyrir ketti 7,6-10,0 kg

Selamectin

2. VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Selamectin 45 mg

Selamectin 60 mg

3. LYFJAFORM

Blettunarlausn

4. PAKKNINGASTÆRÐ

3 pípettur

6 pípettur

0,75 ml

1,0 ml

5. DÝRATEGUND(IR)

Kettir 2,6 – 7,5 kg.

Kettir 7,6 – 10,0 kg.

6. ÁBENDING(AR)

7. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til blettunar.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

9. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {mánuður/ár}

11. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C. Geymið í óopnuðum upprunalegum umbúðum á þurrum stað.

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Lesið fylgiseðil.

13. VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14. VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15. HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGÍA

16. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/99/014/002 (3 pípettur)

EU/2/99/014/008 (6 pípettur)

EU/2/99/013/013 (3 pípettur)

EU/2/99/015/014 (6 pípettur)

17. LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM MERKING Á ÁLÞYNNU 15 mg,30 mg, 45 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg

1. HEITI DÝRALYFS

Stronghold 15 mg blettunarlausn fyrir ketti og hunda <2,5 kg

Stronghold 30 mg blettunarlausn fyrir hunda 2,6-5,0 kg

Stronghold 45 mg blettunarlausn fyrir ketti 2,6-7,5 kg

Stronghold 60 mg blettunarlausn fyrir ketti 7,6-10,0 kg

Stronghold 60 mg blettunarlausn fyrir hunda 5,1-10,0 kg

Stronghold 120 mg blettunarlausn fyrir hunda 10,1-20,0 kg

Stronghold 240 mg blettunarlausn fyrir hunda 20,1-40,0 kg

Stronghold 360 mg blettunarlausn fyrir hunda 40,1-60,0 kg

Selamectin

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

15 mg selamectin

30 mg selamectin

45 mg selamectin

60 mg selamectin

120 mg selamectin

240 mg selamectin

360 mg selamectin

3.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

4.ÍKOMULEIÐ(IR)

Til blettunar

5.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

6.LOTUNÚMER

Lot {númer}

7.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

Athugasemdir