Vectra 3D (dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen) – áletranir - QP53AC54

Updated on site: 09-Feb-2018

Nafn lyfs: Vectra 3D
ATC: QP53AC54
Efni: dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen
Framleiðandi: Ceva Sante Animale

Efnisyfirlit

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Pappaöskjur með 1, 3, 4, 6, 12, 24, og 48 blettunaráhöldum

1.HEITI DÝRALYFS

Vectra 3D blettunarlausn fyrir hunda 1,5–4 kg

Vectra 3D blettunarlausn fyrir hunda 4–10 kg

Vectra 3D blettunarlausn fyrir hunda 10–25 kg

Vectra 3D blettunarlausn fyrir hunda 25–40 kg

Vectra 3D blettunarlausn fyrir hunda > 40 kg

Dínótefúran / pýriproxýfen / permetrín

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Hvert blettunaráhald inniheldur 44 mg af dínótefúrani / 3,9 mg af pýriproxýfeni / 317 mg af permetríni Hvert blettunaráhald inniheldur 87 mg af dínótefúrani / 7,7 mg af pýriproxýfeni / 635 mg af permetríni Hvert blettunaráhald inniheldur 196 mg af dínótefúrani / 17,4 mg af pýriproxýfeni / 1.429 mg af permetríni

Hvert blettunaráhald inniheldur 256 mg af dínótefúrani / 22,7 mg af pýriproxýfeni / 1.865 mg af permetríni

Hvert blettunaráhald inniheldur 436 mg af dínótefúrani / 38,7 mg af pýriproxýfeni / 3.175 mg af permetríni

3.LYFJAFORM

Blettunarlausn

4.PAKKNINGASTÆRÐ

1 blettunaráhald

3blettunaráhöld

4blettunaráhöld

6blettunaráhöld

12blettunaráhöld

24blettunaráhöld

48blettunaráhöld

5.DÝRATEGUND(IR)

Hundar.

6.ÁBENDING(AR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til blettunar.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Má ekki nota á ketti.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

12.SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Lesið fylgiseðil.

13.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Frakkland

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/13/156/001 (1 blettunaráhald fyrir hunda 1,5–4 kg) EU/2/13/156/002 (3 blettunaráhöld fyrir hunda 1,5–4 kg) EU/2/13/156/026 (4 blettunaráhöld fyrir hunda 1,5–4 kg) EU/2/13/156/003 (6 blettunaráhöld fyrir hunda 1,5–4 kg) EU/2/13/156/004 (12 blettunaráhöld fyrir hunda 1,5–4 kg) EU/2/13/156/027 (24 blettunaráhöld fyrir hunda 1,5–4 kg) EU/2/13/156/005 (48 blettunaráhöld fyrir hunda 1,5–4 kg) EU/2/13/156/006 (1 blettunaráhald fyrir hunda 4–10 kg)

EU/2/13/156/007 (3 blettunaráhöld fyrir hunda 4–10 kg) EU/2/13/156/028 (4 blettunaráhöld fyrir hunda 4–10 kg) EU/2/13/156/008 (6 blettunaráhöld fyrir hunda 4–10 kg) EU/2/13/156/009 (12 blettunaráhöld fyrir hunda 4–10 kg) EU/2/13/156/029 (24 blettunaráhöld fyrir hunda 4–10 kg) EU/2/13/156/010 (48 blettunaráhöld fyrir hunda 4–10 kg) EU/2/13/156/011 (1 blettunaráhald fyrir hunda 10–25 kg) EU/2/13/156/012 (3 blettunaráhöld fyrir hunda 10–25 kg) EU/2/13/156/030 (4 blettunaráhöld fyrir hunda 10–25 kg) EU/2/13/156/013 (6 blettunaráhöld fyrir hunda 10–25 kg) EU/2/13/156/014 (12 blettunaráhöld fyrir hunda 10–25 kg) EU/2/13/156/031 (24 blettunaráhöld fyrir hunda 10–25 kg) EU/2/13/156/015 (48 blettunaráhöld fyrir hunda 10–25 kg) EU/2/13/156/016 (1 blettunaráhald fyrir hunda 25–40 kg)

EU/2/13/156/017 (3 blettunaráhöld fyrir hunda 25–40 kg) EU/2/13/156/032 (4 blettunaráhöld fyrir hunda 25–40 kg) EU/2/13/156/018 (6 blettunaráhöld fyrir hunda 25–40 kg) EU/2/13/156/019 (12 blettunaráhöld fyrir hunda 25–40 kg) EU/2/13/156/033 (24 blettunaráhöld fyrir hunda 25–40 kg) EU/2/13/156/020 (48 blettunaráhöld fyrir hunda 25–40 kg) EU/2/13/156/021 (1 blettunaráhald fyrir hunda > 40 kg)

EU/2/13/156/022 (3 blettunaráhöld fyrir hunda > 40 kg) EU/2/13/156/034 (4 blettunaráhöld fyrir hunda > 40 kg) EU/2/13/156/023 (6 blettunaráhöld fyrir hunda > 40 kg) EU/2/13/156/024 (12 blettunaráhöld fyrir hunda > 40 kg) EU/2/13/156/035 (24 blettunaráhöld fyrir hunda > 40 kg) EU/2/13/156/025 (48 blettunaráhöld fyrir hunda > 40 kg)

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM Miði á blettunaráhald

1.HEITI DÝRALYFS

Vectra 3D spot-on (1,5–4 kg)

Vectra 3D spot-on (4–10 kg)

Vectra 3D spot-on (10–25 kg)

Vectra 3D spot-on (25–40 kg)

Vectra 3D spot-on (> 40 kg)

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

3.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

4.ÍKOMULEIÐ(IR)

Til blettunar

5.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

6.LOTUNÚMER

Lot {númer}

7.FYRNINGARDAGSETNING

EXP {mánuður/ár}

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

Athugasemdir