Icelandic
Veldu tungumál

Versican Plus L4 (Leptospira interrogans serogroup Australis...) – Forsendur fyrir, eða takmarkanir á, afgreiðslu og notkun - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Nafn lyfs: Versican Plus L4
ATC: QI07AB01
Efni: Leptospira interrogans serogroup Australis serovar Bratislava, strain MSLB 1088, L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae, strain MSLB 1089, L. interrogans serogroup Canicola serovar Canicola, strain MSLB 1090, L. kirschner
Framleiðandi: Zoetis Belgium S.A.

A. FRAMLEIÐENDUR LÍFFRÆÐILEGRA VIRKRA EFNA OG FRAMLEIÐENDUR SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR LOKASAMÞYKKT

Heiti og heimilisfang framleiðenda líffræðilegra virkra efna

Bioveta, a.s., Komenského 212,

683 23 Ivanovice na Hané, TÉKKLAND

Heiti og heimilisfang framleiðenda sem eru ábyrgir fyrir lokasamþykkt

Bioveta, a.s., Komenského 212,

683 23 Ivanovice na Hané, TÉKKLAND

Heiti og heimilisfang framleiðanda sem er ábyrgur fyrir lokasamþykkt viðkomandi lotu skal koma fram í prentuðum fylgiseðli.

B.FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyfið er lyfseðilsskylt.

C.UPPLÝSINGAR UM HÁMARK DÝRALYFJALEIFA

Á ekki við.

D.AÐRAR FORSENDUR OG SKILYRÐI MARKAÐSLEYFIS

Á ekki við

Athugasemdir