Icelandic
Veldu tungumál

Virbagen Omega (recombinant omega interferon of feline...) – Forsendur fyrir, eða takmarkanir á, afgreiðslu og notkun - QL03AB

Updated on site: 09-Feb-2018

Nafn lyfs: Virbagen Omega
ATC: QL03AB
Efni: recombinant omega interferon of feline origin
Framleiðandi: Virbac S.A.

A. FRAMLEIÐANDI/FRAMLEIÐENDUR

LÍFFRÆÐILEGS/-LEGRA VIRKS/VIRKRA EFNIS/EFNA OG FRAMLEIÐANDI/FRAMLEIÐENDUR SEM ER(U) ÁBYRGUR/ÁBYRGIR FYRIR LOKASAMÞYKKT

Heiti og heimilisfang framleiðanda líffræðilegs virks efnis

Toray industries, Inc. EhimePlant

1515 Tsutsui, Masaki-Cho, Iyogun

791-3193 Japan

Heiti og heimilisfang framleiðanda sem er ábyrgur fyrir lokasamþykkt

VIRBAC SA

L.I.D. 1ère Avenue - 2065 m

06516 Carros,

France

B. SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á MARKAÐSLEYFI SEM VARÐA AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Aðeins afhent gegn lyfseðli dýralæknis.

Samkvæmt ákvæðum 71. greinar í tilskipun Evrópu- ráðsins og þingsins 2001/82/EB með viðaukum bannar viðkomandi land eða getur bannað innflutning, sölu, birgðahald og/eða notkun dýralyfsins á ákveðnu landssvæði eða öllu landinu ef sýnt er fram á að:

a)notkun dýralyfsins hafi áhrif á framkvæmd landsáætlana varðandi skimanir, eftirlit eða útrýmingu dýrasjúkdóma, eða valdi erfiðleikum við vottun á því að lyfjaleifar finnist ekki í meðhöndluðum dýrum eða afurðum þeirra.

b)sjúkdómurinn sem bóluefnið er ætlað til notkunar gegn sé nánast óþekktur á svæðinu.

C. SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á MARKAÐSLEYFI ER VARÐA ÖRYGGI OG VERKUN VIÐ NOTKUN

Á ekki við

D.STAÐHÆFING UM HÁMARK DÝRALYFJALEIFA

Á ekki við

Athugasemdir