Ypozane (osaterone acetate) – áletranir - QG04CX90

Efnisyfirlit

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA – 1,875 mg

1.HEITI DÝRALYFS

YPOZANE 1,875 mg töflur fyrir hunda

Osateron acetat

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Hver tafla inniheldur 1,875 mg af osateron acetate

3.LYFJAFORM

Töflur

4.PAKKNINGASTÆRÐ

7 töflur

5.DÝRATEGUND(IR)

Hundar

6.ÁBENDING(AR)

Meðferð við góðkynja stækkun blöðruhálskirtils hunda (karldýrs)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðil fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Á ekki við

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðili fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST{mánuður/ár}

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Á ekki við

12.SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Farga skal öllum ónotuðum dýralyfjum eða úrgangi vegna dýralyfja í samræmi við gildandi reglur.

13.VARNAÐARORÐIN „EINUNGIS ÆTLAÐ DÝRUM“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR VARÐANDI AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyf – lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

VIRBAC S.A.

1 ère avenue – 2065m- LID

06516 Carros Frakkland

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/06/068/001

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lotunr.{númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM ÞYNNA - 1,875 mg

1.HEITI DÝRALYFS

YPOZANE 1,875 mg töflur fyrir hunda

Osateron acetat

2.HEITI MARKAÐSLEYFISHAFA

VIRBAC S.A.

3.FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST{mánuður/ár}

4.LOTUNÚMER

Lotunr {númer}

5.VARNAÐARORÐIN „EINUNGIS ÆTLAÐ DÝRUM“

Dýralyf.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA - 3,75mg

1.HEITI DÝRALYFS

YPOZANE 3,75 mg töflur fyrir hunda

Osateron acetat

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Hver tafla inniheldur 3,75 mg af osateron acetate

3.LYFJAFORM

Töflur

4.PAKKNINGASTÆRÐ

7 töflur

5.DÝRATEGUND(IR)

Hundar

6.ÁBENDING(AR)

Meðferð við góðkynja stækkun blöðruhálskirtils hunda (karldýrs)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðil fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Á ekki við

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðil fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST{mánuður/ár}

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Á ekki við

12.SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Farga skal öllum ónotuðum dýralyfjum eða úrgangi vegna dýralyfja í samræmi við gildandi reglur.

13.VARNAÐARORÐIN „EINUNGIS ÆTLAÐ DÝRUM“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR VARÐANDI AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyf - lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

VIRBAC S.A.

1 ère avenue – 2065m- LID

06516 Carros Frakkland

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/06/068/002

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lotunr.{númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM ÞYNNA - 3,75mg

1.HEITI DÝRALYFS

YPOZANE 3,75 mg töflur fyrir hunda

Osateron acetat

2.HEITI MARKAÐSLEYFISHAFA

VIRBAC S.A.

3.FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST{mánuður/ár}

4.LOTUNÚMER

Lotunr {númer}

5.VARNAÐARORÐIN „EINUNGIS ÆTLAÐ DÝRUM“

Dýralyf.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA - 7,5 mg

1.HEITI DÝRALYFS

YPOZANE 7,5 mg töflur fyrir hunda

Osateron acetat

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Hver tafla inniheldur 7,5 mg af osateron acetate

3.LYFJAFORM

Töflur

4.PAKKNINGASTÆRÐ

7 töflur

5.DÝRATEGUND(IR)

Hundar

6.ÁBENDING(AR)

Meðferð við góðkynja stækkun blöðruhálskirtils hunda (karldýrs)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðil fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Á ekki við

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðil fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST{mánuður/ár}

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Á ekki við

12.SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Farga skal öllum ónotuðum dýralyfjum eða úrgangi vegna dýralyfja í samræmi við gildandi reglur.

13.VARNAÐARORÐIN „EINUNGIS ÆTLAÐ DÝRUM“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR VARÐANDI AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyf- lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

VIRBAC S.A.

1 ère avenue – 2065m- LID

06516 Carros Frakkland

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/06/068/003

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lotunr.{númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM ÞYNNA - 7,5 mg

1.HEITI DÝRALYFS

YPOZANE 7,5 mg töflur fyrir hunda

Osateron acetat

2.HEITI MARKAÐSLEYFISHAFA

VIRBAC S.A.

3.FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST{mánuður/ár}

4.LOTUNÚMER

Lotunr {númer}

5.VARNAÐARORÐIN „EINUNGIS ÆTLAÐ DÝRUM“

Dýralyf.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA - 15 mg

1.HEITI DÝRALYFS

YPOZANE 15 mg töflur fyrir hunda

Osateron acetat

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Hver tafla inniheldur 15 mg af osateron acetate

3.LYFJAFORM

Töflur

4.PAKKNINGASTÆRÐ

7 töflur

5.DÝRATEGUND(IR)

Hundar

6.ÁBENDING(AR)

Meðferð við góðkynja stækkun blöðruhálskirtils hunda (karldýrs)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðil fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Á ekki við

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðil fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST{mánuður/ár}

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Á ekki við

12.SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Farga skal öllum ónotuðum dýralyfjum eða úrgangi vegna dýralyfja í samræmi við gildandi reglur.

13.VARNAÐARORÐIN „EINUNGIS ÆTLAÐ DÝRUM“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR VARÐANDI AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyf - lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

VIRBAC S.A.

1 ère avenue – 2065m- LID

06516 Carros Frakkland

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/06/068/004

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lotunr.{númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM ÞYNNA - 15 mg

1.HEITI DÝRALYFS

YPOZANE 15 mg töflur fyrir hunda

Osateron acetat

2.HEITI MARKAÐSLEYFISHAFA

VIRBAC S.A.

3.FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST{mánuður/ár}

4.LOTUNÚMER

Lotunr {númer}

5.VARNAÐARORÐIN „EINUNGIS ÆTLAÐ DÝRUM“

Dýralyf.

Athugasemdir