Ypozane (osaterone acetate) – áletranir - QG04CX90

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA – 1,875 mg

1.HEITI DÝRALYFS

YPOZANE 1,875 mg töflur fyrir hunda

Osateron acetat

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Hver tafla inniheldur 1,875 mg af osateron acetate

3.LYFJAFORM

Töflur

4.PAKKNINGASTÆRÐ

7 töflur

5.DÝRATEGUND(IR)

Hundar

6.ÁBENDING(AR)

Meðferð við góðkynja stækkun blöðruhálskirtils hunda (karldýrs)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðil fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Á ekki við

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðili fyrir notkun.

10.FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST{mánuður/ár}

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Á ekki við

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Farga skal öllum ónotuðum dýralyfjum eða úrgangi vegna dýralyfja í samræmi við gildandi reglur.

13. VARNAÐARORÐIN „EINUNGIS ÆTLAÐ DÝRUM“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR VARÐANDI AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyf – lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

VIRBAC S.A.

1 ère avenue – 2065m- LID

06516 Carros Frakkland

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/06/068/001

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lotunr.{númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM ÞYNNA - 1,875 mg

1. HEITI DÝRALYFS

YPOZANE 1,875 mg töflur fyrir hunda

Osateron acetat

2.HEITI MARKAÐSLEYFISHAFA

VIRBAC S.A.

3.FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST{mánuður/ár}

4.LOTUNÚMER

Lotunr {númer}

5.VARNAÐARORÐIN „EINUNGIS ÆTLAÐ DÝRUM“

Dýralyf.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA - 3,75mg

1. HEITI DÝRALYFS

YPOZANE 3,75 mg töflur fyrir hunda

Osateron acetat

2. VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Hver tafla inniheldur 3,75 mg af osateron acetate

3. LYFJAFORM

Töflur

4. PAKKNINGASTÆRÐ

7 töflur

5. DÝRATEGUND(IR)

Hundar

6. ÁBENDING(AR)

Meðferð við góðkynja stækkun blöðruhálskirtils hunda (karldýrs)

7. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðil fyrir notkun.

8. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Á ekki við

9. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðil fyrir notkun.

10. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST{mánuður/ár}

11. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Á ekki við

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Farga skal öllum ónotuðum dýralyfjum eða úrgangi vegna dýralyfja í samræmi við gildandi reglur.

13. VARNAÐARORÐIN „EINUNGIS ÆTLAÐ DÝRUM“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR VARÐANDI AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyf - lyfseðilsskylt.

14. VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15. HEITI OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

VIRBAC S.A.

1 ère avenue – 2065m- LID

06516 Carros Frakkland

16. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/06/068/002

17. LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lotunr.{númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM ÞYNNA - 3,75mg

1. HEITI DÝRALYFS

YPOZANE 3,75 mg töflur fyrir hunda

Osateron acetat

2. HEITI MARKAÐSLEYFISHAFA

VIRBAC S.A.

3. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST{mánuður/ár}

4. LOTUNÚMER

Lotunr {númer}

5. VARNAÐARORÐIN „EINUNGIS ÆTLAÐ DÝRUM“

Dýralyf.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA - 7,5 mg

1. HEITI DÝRALYFS

YPOZANE 7,5 mg töflur fyrir hunda

Osateron acetat

2. VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Hver tafla inniheldur 7,5 mg af osateron acetate

3. LYFJAFORM

Töflur

4. PAKKNINGASTÆRÐ

7 töflur

5. DÝRATEGUND(IR)

Hundar

6. ÁBENDING(AR)

Meðferð við góðkynja stækkun blöðruhálskirtils hunda (karldýrs)

7. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðil fyrir notkun.

8. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Á ekki við

9. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðil fyrir notkun.

10. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST{mánuður/ár}

11. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Á ekki við

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Farga skal öllum ónotuðum dýralyfjum eða úrgangi vegna dýralyfja í samræmi við gildandi reglur.

13. VARNAÐARORÐIN „EINUNGIS ÆTLAÐ DÝRUM“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR VARÐANDI AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyf- lyfseðilsskylt.

14. VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15. HEITI OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

VIRBAC S.A.

1 ère avenue – 2065m- LID

06516 Carros Frakkland

16. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/06/068/003

17. LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lotunr.{númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM ÞYNNA - 7,5 mg

1. HEITI DÝRALYFS

YPOZANE 7,5 mg töflur fyrir hunda

Osateron acetat

2. HEITI MARKAÐSLEYFISHAFA

VIRBAC S.A.

3. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST{mánuður/ár}

4. LOTUNÚMER

Lotunr {númer}

5. VARNAÐARORÐIN „EINUNGIS ÆTLAÐ DÝRUM“

Dýralyf.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA - 15 mg

1. HEITI DÝRALYFS

YPOZANE 15 mg töflur fyrir hunda

Osateron acetat

2. VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Hver tafla inniheldur 15 mg af osateron acetate

3. LYFJAFORM

Töflur

4. PAKKNINGASTÆRÐ

7 töflur

5. DÝRATEGUND(IR)

Hundar

6. ÁBENDING(AR)

Meðferð við góðkynja stækkun blöðruhálskirtils hunda (karldýrs)

7. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðil fyrir notkun.

8. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Á ekki við

9. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

Lesið fylgiseðil fyrir notkun.

10. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST{mánuður/ár}

11. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Á ekki við

12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Farga skal öllum ónotuðum dýralyfjum eða úrgangi vegna dýralyfja í samræmi við gildandi reglur.

13. VARNAÐARORÐIN „EINUNGIS ÆTLAÐ DÝRUM“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR VARÐANDI AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Dýralyf - lyfseðilsskylt.

14. VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15. HEITI OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

VIRBAC S.A.

1 ère avenue – 2065m- LID

06516 Carros Frakkland

16. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/06/068/004

17. LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lotunr.{númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM ÞYNNA - 15 mg

1. HEITI DÝRALYFS

YPOZANE 15 mg töflur fyrir hunda

Osateron acetat

2. HEITI MARKAÐSLEYFISHAFA

VIRBAC S.A.

3. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST{mánuður/ár}

4. LOTUNÚMER

Lotunr {númer}

5. VARNAÐARORÐIN „EINUNGIS ÆTLAÐ DÝRUM“

Dýralyf.

Athugasemdir