Zactran (gamithromycin) – áletranir - QJ01FA95

Efnisyfirlit

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Pappaaskja (50 ml / 100 ml / 250 ml)

1.HEITI DÝRALYFS

ZACTRAN 150 mg/ml stungulyf, lausn handa nautgripum, sauðfé og svínum Gamitromycin

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI

1 ml inniheldur 150 mg af gamitromycini.

3.LYFJAFORM

Stungulyf, lausn

4.PAKKNINGASTÆRÐ

50 ml

100 ml

250 ml

5.DÝRATEGUND(IR)

Nautgripir, sauðfé, svín

6.ÁBENDING(AR)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Nautgripir og sauðfé: Til notkunar undir húð.

Svín: Til notkunar í vöðva.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími fyrir afurðanýtingu:

Kjöt og innmatur: Nautgripir: 64 dagar. Sauðfé: 29 dagar. Svín: 16 dagar.

Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.

Dýralyfið má ekki gefa fengnum dýrum 2 mánuðum (kýr, kvígur) eða 1 mánuði (ær) fyrir væntanlegan burð, ef nýta skal mjólkina til manneldis.

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Geymsluþol eftir á ílátið hefur fyrst verið opnað: 28 dagar

Rofna pakkningu skal nota fyrir __/__/__

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

12.SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Lesið fylgiseðil.

13.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF “ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Frakkland

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/08/082/001

EU/2/08/082/002

EU/2/08/082/004

EU/2/08/082/005

EU/2/08/082/007

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Pappaaskja (500 ml)

1.HEITI DÝRALYFS

ZACTRAN 150 mg/ml stungulyf, lausn handa nautgripum og svínum gamitromycin

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI

1 ml inniheldur 150 mg af gamitromycini.

3.LYFJAFORM

Stungulyf, lausn

4.PAKKNINGASTÆRÐ

500 ml

5.DÝRATEGUND(IR)

Nautgripir, svín

6.ÁBENDING(AR)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Nautgripir: Til notkunar undir húð

Svín: Til notkunar í vöðva

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími fyrir afurðanýtingu:

Kjöt og innmatur: Nautgripir: 64 dagar. Svín: 16 dagar.

Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis. Dýralyfið má ekki gefa fengnum kúm eða kvígum 2 mánuðum fyrir væntanlegan burð, ef nýta skal mjólkina til manneldis.

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Geymsluþol eftir á ílátið hefur fyrst verið opnað: 28 dagar

Rofna pakkningu skal nota fyrir __/__/__

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

12.SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á

Förgun: Lesið fylgiseðil.

13.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

14.VARNAÐARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15.HEITI OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Frakkland

16.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/08/082/003

EU/2/08/082/006

17.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM HETTUGLAS 50 ml

1.HEITI DÝRALYFS

ZACTRAN 150 mg/ml stungulyf, lausn handa nautgripum, sauðfé og svínum gamitromycin

2.MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA

1 ml inniheldur 150 mg af gamitromycini

3.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA

50 ml

4.ÍKOMULEIÐ(IR)

s.c. (nautgripir, sauðfé), i.m. (svín)

5.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími fyrir afurðanýtingu: Kjöt og innmatur: Nautgripir: 64 dagar. Sauðfé: 29 dagar, Svín: 16 dagar. Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.

6.LOTUNÚMER

Lot

7.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Rofna pakkningu skal nota fyrir __/__/__

8.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“

Dýralyf.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM Hettuglas 100 ml, 250 ml

1.HEITI DÝRALYFS

ZACTRAN 150 mg/ml stungulyf, lausn handa nautgripum, sauðfé og svínum gamitromycin

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI

1 ml inniheldur 150 mg af gamitromycini.

3.LYFJAFORM

Stungulyf, lausn

4.PAKKNINGASTÆRÐ

100 ml

250 ml

5.DÝRATEGUND(IR)

Nautgripir, sauðfé, svín

6.ÁBENDING(AR)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

s.c. (nauðgripir, sauðfé), i.m. (svín) Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími fyrir afurðanýtingu:

Kjöt og innmatur: Nautgripir: 64 dagar. Sauðfé: 29 dagar. Svín: 16 dagar.

Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Rofna pakkningu skal nota fyrir __/__/__

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

12.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

13.HEITI OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Frakkland

14.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/08/082/001

EU/2/08/082/002

EU/2/08/082/004

EU/2/08/082/005

15.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM HETTUGLAS 500 ml

1.HEITI DÝRALYFS

ZACTRAN 150 mg/ml stungulyf, lausn handa nautgripum og svínum gamitromycin

2.VIRK(T) INNIHALDSEFNI

1 ml inniheldur 150 mg af gamitromycini.

3.LYFJAFORM

Stungulyf, lausn

4.PAKKNINGASTÆRÐ

500 ml

5.DÝRATEGUND(IR)

Nautgripir, svín

6.ÁBENDING(AR)

7.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

s.c. (nauðgripir), i.m. (svín) Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

8.BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími fyrir afurðanýtingu:

Kjöt og innmatur: Nautgripir: 64 dagar. Svín: 16 dagar.

Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.

9.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR

10.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Rofna pakkningu skal nota fyrir __/__/__

11.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

12.VARNAÐARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

13.HEITI OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Frakkland

14.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/2/08/082/003

EU/2/08/082/006

15.LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot

Athugasemdir