Activyl Tick Plus (indoxacarb/permethrin) - QP53AC54

Updated on site: 08-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Activyl Tick Plus
ATC: QP53AC54
Sudėtis: indoxacarb/permethrin
Gamintojas: Intervet International BV

Straipsnio turinys

Activyl Tick Plus

indoksakarbas ir permetrinas

Šis dokumentas yra Activyl Tick Plus Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame paaiškinama, kaip Agentūra vertino veterinarinį vaistą, kad galėtų rekomenduoti suteikti leidimą prekiauti šiuo vaistu Europos Sąjungoje (ES) ir nustatytų jo naudojimo sąlygas. Šiame dokumente nepateikta praktinės informacijos apie tai, kaip naudoti Activyl Tick Plus.

Praktinės informacijos apie Activyl Tick Plus naudojimą gyvūnų savininkai ar prižiūrėtojai turėtų ieškoti informaciniame lapelyje arba kreiptis į savo veterinarą ar vaistininką.

Kas yra Activyl Tick Plus ir kam jis naudojamas?

Activyl Tick Plus gydomi šunys, užsikrėtę:

blusomis; vaistą taip pat galima naudoti gydant blusų sukeltą alerginį dermatitą, t. y. ligą, kuria sergantiems šunims niežti odą;

erkėmis.

Activyl Tick Plus gali būti taip pat naudojamas kaip repelentas (medžiaga, atbaidanti vabzdžius ir neleidžianti jiems įsikurti) prieš smėlines muses (Phlebotomus perniciosus) ir ji yra veiksminga iki 3 savaičių.

Activyl Tick Plus sudėtyje yra veikliųjų medžiagų indoksakarbo ir permetrino.

Daugiau informacijos pateikta informaciniame lapelyje.

Kaip naudoti Activyl Tick Plus?

Šio vaisto užlašinamojo tirpalo vienkartinė dozė naudojama ant šuns kailio. Tirpalas tiekiamas pipetėse su skirtingais kiekiais indoksakarbo ir permetrino, nustatytais pagal skirtingus šunų svorius. Labai mažiems ir mažiems šunims pagal svorį pritaikytos pipetės turinys naudojamas ant odos, praskyrus plaukus tarp menčių. Didesniems šunims (vidutinio dydžio) pipetės turinys gali būti naudojamas dviejose, (dideliems šunims) trijose ar (labai dideliems šunims) keturiose skirtingose vietose ant

nugaros – nuo pečių iki uodegos pagrindo. Vaisto galima įsigyti tik pateikus receptą.

Kaip veikia Activyl Tick Plus?

Veikliosios Activyl Tick Plus medžiagos indoksakarbas ir permetrinas yra ektoparaziticidai, kuriais naikinami ant gyvūnų odos arba jų kailyje gyvenantys parazitai, kaip antai blusos ir erkės. Užlašintus indoksakarbą ir permetriną vabzdžiai praryja (jų žarnyne indoksakarbas pavirsta veikliu junginiu). Veiklios formos indoksakarbas ir permetrinas kartu veikia parazitų nervų sistemą, sukeldami jų paralyžių ir žūtį. Permetrinas taip pat veikia kaip nestipri atbaidančioji medžiaga ir neleidžia smėlinėms musės įsikurti ir maitintis krauju.

Kokia Activyl Tick Plus nauda nustatyta tyrimuose?

Activyl Tick Plus veiksmingumas siekiant apsaugoti gyvūnus nuo blusų ir erkių buvo tiriamas atliekant laboratorinius ir tris lauko tyrimus. Viename lauko tyrime su 230 šunų Activyl Tick Plus buvo lyginamas su fipronilu (kitu ektoparaziticidu). Vaistai buvo naudojami kas keturias savaites 12 savaičių.

Veiksmingumas buvo vertinamas kas dvi savaites pagal blusų ir erkių skaičių. Abu vaistai beveik visiškai išnaikino blusas ir erkes iki tyrimo pabaigos.

Activyl Tick Plus veiksmingumas atbaidant smėlines muses buvo įrodytas dviejuose laboratoriniuose tyrimuose. Pagrindinis veiksmingumo rodiklis buvo repelento poveikis smėlinėms musėms, jį vertinant pagal primitusių smėlinių musių patelių skaičių. Viename tyrime Activyl Tick Plus veiksmingumas atbaidant smėlines muses buvo 95 proc. 1-ąją dieną po panaudojimo ir sumažėjo iki 92 proc. po 3 savaičių. Kitame tyrime Activyl Tick Plus veiksmingumas atbaidant smėlines muses buvo 98 proc. 2-ąją dieną po panaudojimo ir sumažėjo iki 86 proc. po 3 savaičių.

Kokia rizika siejama su Activyl Tick Plus naudojimu?

Dažniausi Activyl Tick Plus sukeliami šalutiniai reiškiniai (galintys pasireikšti ne daugiau kaip 1 gyvūnui iš 10) yra laikinas niežėjimas, eritema (odos paraudimas) ir kailio išplikimas vaisto užlašinimo vietoje.

Šie reiškiniai paprastai išnyksta be gydymo. Užlašinus Activyl Tick Plus, kailis vaisto užlašinimo vietoje gali laikinai atrodyti lyg riebaluotas arba plaukai gali sulipti kuokštais arba ant kailio gali atsirasti sausų baltų vaisto liekanų. Tai normalu ir šie požymiai paprastai išnyksta per kelias dienas.

Activyl Tick Plus negalima naudoti katėms. Juo negalima gydyti šunų, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas (alergija) indoksakarbui, permetrinui arba bet kuriai kitai pagalbinei vaisto medžiagai.

Blusos, erkės ir smėlinės musės vis tiek gali užkrėsti ligomis, kurias nešioja.

Išsamus visų apribojimų sąrašas pateiktas informaciniame lapelyje.

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu kontaktuojantis asmuo?

Naudojant šį vaistą negalima valgyti, gerti ar rūkyti. Tvarkant ar naudojant Activyl Tick Plus šunims, reikia mūvėti apsaugines pirštines. Panaudojus vaistą, reikia nedelsiant nusiplauti rankas, o jo patekus ant odos, tą vietą reikia nedelsiant nuplauti muilu ir vandeniu. Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas indoksakarbui arba permetrinui, turėtų vengti sąlyčio su šiuo vaistu. Activyl Tick Plus atsitiktinai patekus į akis, jas reikia praplauti vandeniu. Vaistą reikia naudoti gerai vėdinamoje patalpoje ir negalima liesti gydytų gyvūnų, kol neišdžiuvo užlašinimo vieta. Šis vaistas labai degus, todėl jį reikia saugoti nuo galimų užsidegimo šaltinių. Siekiant apsaugoti vaikus, iki naudojimo vaistą

reikėtų laikyti paketėlyje, o panaudotą pipetę nedelsiant išmesti. Gydymo dieną vaikams draudžiama liesti gydytus gyvūnus ir negalima gyvūnams leisti miegoti su savo šeimininkais, ypač su vaikais.

Pasireiškus šalutiniams reiškiniams, reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šio vaisto informacinį lapelį.

Kodėl Activyl Tick Plus buvo patvirtintas?

Agentūros Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) padarė išvadą, kad Activyl Tick Plus nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir rekomendavo leisti naudoti šį vaistą ES.

Kita informacija apie Activyl Tick Plus

Europos Komisija 2012 m. sausio 9 d. suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojantį Activyl Tick Plus registracijos pažymėjimą.

Išsamų Activyl Tick Plus EPAR rasite agentūros interneto svetainėje adresu: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Daugiau informacijos apie gydymą Activyl Tick Plus gyvūnų savininkai arba laikytojai turėtų ieškoti informaciniame lapelyje arba kreiptis į veterinarijos gydytoją ar vaistininką.

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2017 m. balandžio mėn.

Pastabos