Bravecto (Fluralaner) – ženklinimas - QP53BX05

Updated on site: 08-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Bravecto
ATC: QP53BX05
Sudėtis: Fluralaner
Gamintojas: Intervet International B.V

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Bravecto 112,5 mg kramtomosios tabletės labai mažiems šunims (2–4,5 kg) Bravecto 250 mg kramtomosios tabletės mažiems šunims (> 4,5–10 kg) Bravecto 500 mg kramtomosios tabletės vidutinio dydžio šunims (> 10–20 kg) Bravecto 1000 mg kramtomosios tabletės dideliems šunims (> 20–40 kg) Bravecto 1400 mg kramtomosios tabletės labai dideliems šunims (> 40–56 kg)

Fluralaner

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Fluralaner

112,5 mg

Fluralaner

250 mg

 

 

Fluralaner

500 mg

 

 

Fluralaner

1000 mg

 

Fluralaner

1400 mg

 

3.VAISTO FORMA

Kramtomoji tabletė.

4.PAKUOTĖS DYDIS

1 kramtomoji tabletė

2 kramtomosios tabletės

4 kramtomosios tabletės

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Vaistą reikia sušerti.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka: netaikytina.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer NYDERLANDAI

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/13/158/001

EU/2/13/158/002

EU/2/13/158/003

EU/2/13/158/004

EU/2/13/158/005

EU/2/13/158/006

EU/2/13/158/007

EU/2/13/158/008

EU/2/13/158/009

EU/2/13/158/010

EU/2/13/158/011

EU/2/13/158/012

EU/2/13/158/013

EU/2/13/158/014

EU/2/13/158/015

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ AR

JUOSTELIŲ

Lizdinė plokštelė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Bravecto 112,5 mg (2–4,5 kg)

Bravecto 250 mg (> 4,5–10 kg)

Bravecto 500 mg (> 10–20 kg)

Bravecto 1000 mg (> 20–40 kg)

Bravecto 1400 mg (> 40–56 kg)

Fluralaner

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Intervet International B.V.

3.TINKAMUMO DATA

EXP (mm/MMMM)

4.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

5.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Bravecto 112,5 mg užlašinamasis tirpalas labai mažiems šunims (2–4,5 kg) Bravecto 250 mg užlašinamasis tirpalas mažiems šunims (> 4,5–10 kg) Bravecto 500 mg užlašinamasis tirpalas vidutinio dydžio šunims (> 10–20 kg) Bravecto 1000 mg užlašinamasis tirpalas dideliems šunims (> 20–40 kg) Bravecto 1400 mg užlašinamasis tirpalas labai dideliems šunims (> 40–56 kg) fluralaneras

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

112,5 mg fluralanero

250 mg fluralanero

500 mg fluralanero

1000 mg fluralanero

1400 mg fluralanero

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

1 x 0,4 ml

1 x 0,89 ml

1 x 1,79 ml

1 x 3,57 ml

1 x 5,0 ml

2 x 0,4 ml

2 x 0,89 ml

2 x 1,79 ml

2 x 3,57 ml

2 x 5,0 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6. INDIKACIJA (-OS)

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Užlašinti.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

Naudojimo instrukcijos:

8. IŠLAUKA

Išlauka: netaikytina.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Vaistą iki naudojimo laikyti originalioje pakuotėje, kad jis nebūtų prieinamas vaikams. Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Intervet International B. V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer

Nyderlandai

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/13/158/016 (112,5 mg, 1 pipetė) EU/2/13/158/017 (112,5 mg, 2 pipetės) EU/2/13/158/020 (250 mg, 1 pipetė)

EU/2/13/158/021 (250 mg, 2 pipetės) EU/2/13/158/024 (500 mg, 1 pipetė) EU/2/13/158/025 (500 mg, 2 pipetės) EU/2/13/158/028 (1000 mg, 1 pipetė) EU/2/13/158/029 (1000 mg, 2 pipetės) EU/2/13/158/030 (1400 mg, 1 pipetė) EU/2/13/158/031 (1400 mg, 2 pipetės)

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

PAKETĖLIS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Bravecto 112,5 mg užlašinamasis tirpalas labai mažiems šunims (2–4,5 kg) Bravecto 250 mg užlašinamasis tirpalas mažiems šunims (> 4,5–10 kg) Bravecto 500 mg užlašinamasis tirpalas vidutinio dydžio šunims (> 10–20 kg) Bravecto 1000 mg užlašinamasis tirpalas dideliems šunims (> 20–40 kg) Bravecto 1400 mg užlašinamasis tirpalas labai dideliems šunims (> 40–56 kg) fluralaneras

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

112,5 mg fluralanero

250 mg fluralanero

500 mg fluralanero

1000 mg fluralanero

1400 mg fluralanero

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

0,4 ml

0,89 ml

1,79 ml

3,57 ml

5,0 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Užlašinti.

1. Atidarykite paketėlį. 2. Pasukite dangtelį (negalima nuimti dangtelio). 3. Naudokite ant odos. Pipetę reikia laikyti paketėlyje iki naudojimo.

5.IŠLAUKA

Išlauka: netaikytina.

6.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Bravecto 112,5 mg užlašinamasis tirpalas mažoms katėms (1,2–2,8 kg) Bravecto 250 mg užlašinamasis tirpalas vidutinio dydžio katėms (> 2,8–6,25 kg) Bravecto 500 mg užlašinamasis tirpalas didelėms katėms (> 6,25–12,5 kg) fluralaneras

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

112,5 mg fluralanero

250 mg fluralanero

500 mg fluralanero

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

1 x 0,4 ml

1 x 0,89 ml

1 x 1,79 ml

2 x 0,4 ml

2 x 0,89 ml

2 x 1,79 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės.

6. INDIKACIJA (-OS)

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Užlašinti.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

Naudojimo instrukcijos:

8. IŠLAUKA

Išlauka: netaikytina.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Vaistą iki naudojimo laikyti originalioje pakuotėje, kad jis nebūtų prieinamas vaikams. Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Intervet International B. V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nyderlandai

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/13/158/018 (112,5 mg, 1 pipetė)

EU/2/13/158/019 (112,5 mg, 2 pipetės)

EU/2/13/158/022 (250 mg, 1 pipetė)

EU/2/13/158/023 (250 mg, 2 pipetės)

EU/2/13/158/026 (500 mg, 1 pipetė)

EU/2/13/158/027 (500 mg, 2 pipetės)

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Paketėlis

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Bravecto 112,5 mg užlašinamasis tirpalas mažoms katėms (1,2–2,8 kg) Bravecto 250 mg užlašinamasis tirpalas vidutinio dydžio katėms (> 2,8–6,25 kg) Bravecto 500 mg užlašinamasis tirpalas didelėms katėms (> 6,25–12,5 kg) fluralaneras

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

112,5 mg fluralanero

250 mg fluralanero

500 mg fluralanero

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

0,4 ml

0,89 ml

1,79 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Užlašinti.

1. Atidarykite paketėlį. 2. Pasukite dangtelį (negalima nuimti dangtelio). 3. Naudokite ant odos. Pipetę reikia laikyti paketėlyje iki naudojimo.

5. IŠLAUKA

Išlauka: netaikytina.

6. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos