CaniLeish (Leishmania infantum excreted secreted...) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QI070AO

Updated on site: 08-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: CaniLeish
ATC: QI070AO
Sudėtis: Leishmania infantum excreted secreted proteins
Gamintojas: Virbac S.A

Straipsnio turinys

A.BIOLOGIŠKAI VEIKLIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAS IR GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Biologiškai veiklios medžiagos gamintojo pavadinimas ir adresas

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Prancūzija

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Prancūzija

B.RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/82/EB 71 straipsniu, valstybės narės draudžia arba gali uždrausti veterinarinių vaistų importą, prekybą, tiekimą ir (arba) naudojimą visoje savo teritorijoje arba jos dalyje, jei nustatoma, kad:

a)veterinarinio vaisto naudojimas gyvūnams trukdys įgyvendinti nacionalines gyvūnų ligų diagnozavimo, kontrolės ar likvidavimo programas arba sukels sunkumų patvirtinti, kad gyvi gyvūnai, maisto ar kiti gydytų gyvūnų produktai yra neužkrėsti;

b)liga, nuo kurios veterinarinis vaistas skirtas imunitetui sukelti, didesnėje teritorijos dalyje nėra registruota.

C.DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

Pastabos