Canigen L4 (Inactivated Leptospira strains:L. interrogans...) - QI07AB01

Updated on site: 08-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Canigen L4
ATC: QI07AB01
Sudėtis: Inactivated Leptospira strains:L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000); L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001); L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain A
Gamintojas: Intervet International B.V.

Straipsnio turinys

Canigen L4

Vakcina nuo šunų leptospirozės (inaktyvinta)

Šis dokumentas yra Canigen L4 Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame paaiškinama, kaip agentūra vertino veterinarinį vaistą, kad galėtų rekomenduoti leisti prekiauti šiuo vaistu ES ir nustatytų jo naudojimo sąlygas. Šiame dokumente nepateikta praktinės informacijos apie tai, kaip naudoti Canigen L4.

Praktinės informacijos apie Canigen L4 naudojimą, gyvūnų savininkai arba prižiūrėtojai turėtų ieškoti informaciniame lapelyje arba kreiptis į savo veterinarą ar vaistininką.

Kas yra Canigen L4 ir kam jis naudojamas?

Canigen L4 – tai veterinarinė vakcina, kuria skiepijami šunys nuo šešių savaičių, siekiant apsaugoti juos nuo leptospirozės, kurią sukelia vienos iš keturių specifinių rūšių Leptospira genties bakterijos. Šunims leptospirozė gali sukelti kraujavimą, hepatitą (kepenų uždegimą) ir geltą (akių ir odos pageltimą) arba nefritą (inkstų uždegimą). Bakterijos plinta per užsikrėtusių gyvūnų šlapimą. Kai kurių padermių leptospirų infekcijos atveju vakcina taip pat sumažina į užsikrėtusių šunų šlapimą išsiskiriančių (patenkančių) bakterijų kiekį, dėl to kyla mažesnis pavojus užkrėsti kitus gyvūnus.

Ši vakcina yra tokia pat kaip Nobivac L4, kuriai jau suteiktas rinkodaros leidimas Europos Sąjungoje (ES). Novibac 4 gaminanti bendrovė leido naudoti savo mokslinius duomenis vakcinai Canigen L4

(„informuoto asmens sutikimas“).

Canigen L4 sudėtyje yra šių keturių padermių inaktyvintų (neutralizuotų) leptospirų: Canicola serogrupės Portland-vere serovarianto L. interrogans, Icterohaemorrhagiae serogrupės Copenhageni serovarianto L. interrogans, Australis serogrupės Bratislava serovarianto L. interrogans ir Grippotyphosa serogrupės Dadas serovarianto L. kirschneri.

Kaip naudoti Canigen L4?

Gaminama Canigen L4 injekcinė suspensija, ir jos galima įsigyti tik pateikus receptą. Šia vakcina šunys skiepijami atliekant dvi poodines injekcijas keturių savaičių intervalu. Pirmą injekciją galima sušvirkšti

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

6–9 savaičių šunims, antrąją – po keturių savaičių. Kai žinoma, kad šuniuko organizme yra daug iš motininės kalės gautų antikūnų (tam tikrų su motininės kalės pienu gaunamų baltymų, padedančių organizmui kovoti su infekcija), pirmą kartą skiepyti gyvūną rekomenduojama, kai jam yra devynios savaitės. Kad vakcinos poveikis išliktų, kasmet reikia atlikti po vieną palaikomąją injekciją.

Imunitetas susidaro praėjus trims savaitėms po vakcinacijos ir išlieka vienus metus.

Kaip veikia Canigen L4?

Canigen L4 yra vakcina. Vakcinos „išmoko“ imuninę (natūralios organizmo apsaugos) sistemą apsiginti nuo ligos. Canigen L4 sudėtyje esančios leptospiros yra neutralizuotos (inaktyvintos), kad nesukeltų ligos. Šunį paskiepijus Canigen L4, gyvūno imuninė sistema atpažįsta bakterijas kaip svetimkūnius ir gamina organizmą nuo jų ginančias medžiagas. Ateityje, į gyvūno organizmą patekus šioms leptospiroms, jo imuninė sistema gebės greičiau sureaguoti į užkratą. Tai padės jiems apsisaugoti nuo leptospirozės.

Kokia Canigen L4 nauda nustatyta tyrimuose?

Siekdama įrodyti vakcinos saugumą ir veiksmingumą, bendrovė pateikė laboratorinių ir lauko tyrimų duomenis, įskaitant duomenis apie tai, per kiek laiko šuo tampa visiškai apsaugotas nuo infekcijos ir kiek laiko trunka tokia apsauga.

Tyrimuose nustatyta, kad ši vakcina mažina leptospirų infekcijos galimybę ir mažina į šlapimą išsiskiriančių bakterijų kiekį. Tyrimų duomenys taip pat parodė, kad šia vakcina saugu skiepyti šuningas kales.

Kokia rizika siejama su Canigen L4?

Keletą dienų po vakcinacijos laikinai gali šiek tiek (1 °C ar mažiau) pakilti gyvūno kūno temperatūra; kai kurie šuniukai gali būti ne tokie aktyvūs ir (arba) gali būti sumažėjęs jų apetitas. Gali laikinai truputį patinti oda injekcijos vietoje, tačiau patinimas praeina savaime arba sumažėja per dvi savaites nuo vakcinacijos. Kartais gali pasireikšti trumpalaikė ūmi padidėjusio jautrumo (alerginė) reakcija.

Kodėl Canigen L4 patvirtintas?

Agentūros Veterinarinių vaistų komitetas (CHMP) priėjo prie išvados, kad Canigen L4 nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir rekomendavo leisti naudoti šį vaistą ES.

Kita informacija apie Canigen L4

Europos Komisija 2015 m. liepos 3 d. suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojantį Canigen L4 rinkodaros leidimą.

Išsamų Canigen L4 EPAR rasite agentūros interneto svetainėje adresu: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Daugiau informacijos apie gydymą Canigen L4 gyvūnų savininkai arba prižiūrėtojai turėtų ieškoti informaciniame lapelyje arba kreiptis į savo veterinarą ar vaistininką.

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2015 m. gegužės mėn.

Pastabos