Comfortis (spinosad) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QP53BX03

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Comfortis
ATC: QP53BX03
Sudėtis: spinosad
Gamintojas: Eli Lilly and Company Limited

A.GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Eli Lilly and Company Ltd

Speke Operations

Fleming Road

Liverpool

L24 9LN

Jungtinė Karalystė

B.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C.DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

Pastabos