Cortavance (hydrocortisone aceponate) - QD07AC

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Cortavance
ATC: QD07AC
Sudėtis: hydrocortisone aceponate
Gamintojas: Virbac S.A.

CORTAVANCE

EPAR santrauka plačiajai visuomenei

Šis dokumentas yra Europos viešo įvertinimo pranešimo (EPAR) santrauka. Jame paaiškinama, kaip Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) įvertino atliktus tyrimus ir priėmė rekomendacijas dėl vaisto vartojimo būdo.

Šis dokumentas negali pakeisti tiesioginių konsultacijų su veterinaru. Jeigu Jums reikalinga išsamesnė informacija apie Jūsų gyvūno sveikatos būklę arba gydymą, kreipkitės į savo veterinarą. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kokiu pagrindu buvo priimtos CVMP rekomendacijos, skaitykite mokslinių diskusijų dalį (taip pat EPAR dalis).

Kas yra Cortavance?

Cortavance purškalo veiklioji medžiaga yra hidrokortizono aceponatas.

Kam vartojamas Cortavance?

Cortavance skirtas šunų odos uždegimams ir niežėjimui gydyti. Cortavance naudojamas vieną kartą per parą 7 dienas iš eilės. Purškiamos pažeistos vietos, saugant, kad vaisto nepatektų į akis. Dviem purkštuvo paspaudimais išpurškiamas vaisto kiekis, kurio pakanka maždaug 100 cm2 odos ploto. Jeigu per 7 dienas požymiai nepagerėja, veterinaras turi iš naujo įvertinti gydymą.

Kaip veikia Cortavance?

Cortavance veiklioji medžiaga hidrokortizono aceponatas yra steroidas – medžiaga, mažinanti uždegimą. Steroidai yra specialios cheminės medžiagos (diesteriai), kurių mažos dozės gydo odos sutrikimus vaistui įsiskverbiant į išorinį odos sluoksnį ir išsilaikant jame ilgesnį laiką.

Kaip buvo tiriamas Cortavance?

Vaisto aprašo klinikinę dalį sudarė dozės nustatymo tyrimai ir vieni klinikiniai tyrimai natūraliomis sąlygomis. Klinikinius tyrimus natūraliomis sąlygomis sudarė daugiacentrės studijos, kurių metu buvo lyginamas šunų su odos niežėjimo sutrikimais gydymas Cortavance su gydymu kitais steroidiniais vaistais. Penkiasdešimt keturi šunys buvo gydomi Cortavance, o 51 – kitais vaistais.

Kokie Cortavance privalumai atsiskleidė tyrimų metu?

Dozės nustatymo tyrimai iš esmės patvirtino pasirinktą dozę ir gydymo trukmę. Keliuose kontroliuojamomis sąlygomis atliktuose tyrimuose pastebėtas žymus odos būklės pagerėjimas, o žymus niežėjimo sumažėjimas nustatytas tik vieno iš šių laboratorinių tyrimų metu, kai šunys tuo pačiu metu buvo gydomi ir nuo išorinių parazitų. Klinikiniai tyrimai natūraliomis sąlygomis parodė, kad Cortavance ir lyginamųjų vaistų veiksmingumas yra panašus.

Kokia yra su Cortavance vartojimu siejama rizika?

Apie šalutinį poveikį gyvūnams, gydytiems Cortavance, pranešimų nėra. Gydomas plotas paprastai neturi būti didesnis kaip du gyvūno šonai. Prieš gydymą būtina išgydyti kitus odos sutrikimus (pvz., infekcijas); Cortavance negalima purkšti ant išopėjusios odos. Vaisto paprastai negalima naudoti šunims, sergantiems Kušingo sindromu (liga, kai organizmas išskiria per daug natūralių steroidų) ir jaunikliams (jaunesniems kaip 7 mėnesių), nes nustatyta, kad steroidai slopina augimą.

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu kontaktuojantis asmuo?

Panaudoję vaistą, nusiplaukite rankas. Jei vaisto pateko ant odos ar į akis, kruopščiai nusiplaukite vandeniu.

Jeigu atsitiktinai nurijote vaisto, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite informacinį lapelį arba vaisto etiketę.

Patartina vaistą purkšti gerai vėdinamoje vietoje. Purškalas degus, jo negalima naudoti šalia atviros ugnies arba įkaitusių medžiagų. Naudodami vaistą, nerūkykite.

Kodėl Cortavance buvo patvirtintas?

Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) nusprendė, kad Cortavance nauda yra didesnė už riziką, kai jis naudojamas odos uždegimams ir niežuliui gydyti, ir rekomendavo suteikti Cortavance registravimo liudijimą. Naudos ir rizikos įvertinimas pateiktas šio EPAR 6 skirsnyje.

Kita informacija apie Cortavance:

Europos Komisija suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojantį Cortavance registravimo liudijimą bendrovei Virback S.A. 2007 m. sausio 9 d.. Informacija apie vaisto skyrimą pateikta etiketėje (ant išorinės pakuotės).

Ši santrauka paskutinį kartą buvo atnaujinta 2007/01/09

EMEA 2007

Pastabos