Cortavance (hydrocortisone aceponate) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QD07AC

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Cortavance
ATC: QD07AC
Sudėtis: hydrocortisone aceponate
Gamintojas: Virbac S.A.

A. BIOLOGIŠKAI VEIKLIOS

(-IŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) GAMINTOJAS (-AI) IR GAMINTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Biologiškai veiklios medžiagos gamintojo pavadinimas ir adresas

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

2674-506 Loures

Portugalija

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

VIRBAC SA

1ère Avenue - 2065 m – L.I.D

06516 Carros

Prancūzija

B. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Šios rinkodaros teisės turėtojas privalo informuoti Europos Komisiją apie prekybos vaistu, kurio rinkodaros teisė suteikta šiuo sprendimu, planus.

C.RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL SAUGAUS IR

EFEKTYVAUS NAUDOJIMO

Nėra.

D.DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

Pastabos