Cortavance (hydrocortisone aceponate) – ženklinimas - QD07AC

INFORMACIJA ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

31 ml buteliukas kartoninėje dėžutėje

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

CORTAVANCE 0,584 mg/ml, odos purškalas, tirpalas šunims

2.VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Hidrokortizono aceponatas

0,584 mg/ml.

3.VAISTO FORMA

Odos purškalas, tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

31 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

6.INDIKACIJOS

Šunims simptomiškai gydyti, esant uždegiminei ir niežėjimą sukeliančiai dermatozei.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Naudoti ant odos.

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Netaikytina.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atidarius būtina sunaudoti per 6 mėn.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Nėra.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO

(-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Atliekų naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m L.I.D.

06516 Carros

PRANCŪZIJA

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/06/069/001

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

INFORMACIJA ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

76 ml buteliukas kartoninėje dėžutėje

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

CORTAVANCE 0,584 mg/ml, odos purškalas, tirpalas šunims

2. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Hidrokortizono aceponatas

0,584 mg/ml.

3. VAISTO FORMA

Odos purškalas, tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

76 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

6. INDIKACIJOS

Šunims simptomiškai gydyti, esant uždegiminei ir niežėjimą sukeliančiai dermatozei.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Naudoti ant odos.

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Netaikytina.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atidarius būtina sunaudoti per 6 mėn.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Nėra.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Atliekų naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m L.I.D.

06516 Carros

PRANCŪZIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/06/069/001

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

76 ml buteliukas

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

CORTAVANCE 0,584 mg/ml, odos purškalas, tirpalas šunims

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Hidrokortizono aceponatas

0,584 mg/ml.

3. VAISTO FORMA

Odos purškalas, tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

76 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

6. INDIKACIJOS

Šunims simptomiškai gydyti, esant uždegiminei ir niežėjimą sukeliančiai dermatozei.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Naudoti ant odos.

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Netaikytina.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atidarius būtina sunaudoti per 6 mėn.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Nėra.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m L.I.D.

06516 Carros

PRANCŪZIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/06/069/001

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

31 ml buteliukas

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

CORTAVANCE 0,584 mg/ml, odos purškalas, tirpalas šunims

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Hidrokortizono aceponatas

0,584 mg/ml.

Sudėtyje nėra konservantų.

 

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

31 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Naudoti ant odos.

5.IŠLAUKA

6.SERIJOS NUMERIS

<Serija> {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

<Tinka iki {mėnuo/metai}> Atidarius, būtina sunaudoti iki 6 mėn.

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos