Draxxin (tulathromycin) – ženklinimas - QJ01FA94

Straipsnio turinys

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė (20 ml / 50 ml / 100 ml / 250 ml)

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Draxxin 100 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir avims tulatromicinas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

 

 

Tulatromicinas

100 mg/ml.

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

20 ml

50 ml

100 ml

250 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai, kiaulės ir avys.

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams: švirkšti po oda.

Kiaulėms ir avims: švirkšti į raumenis.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka:

Skerdienai ir subproduktams:

Galvijų: 22 paros.

Kiaulių: 13 parų.

Avių: 16 parų.

Neregistruotas naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

Nenaudoti vaikingoms patelėms, kurių pienas bus naudojamas žmonių maistui, likus 2 mėn. iki numatomo atsivedimo.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, atidarius talpyklę: 28 d.

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/03/041/001 (20 ml)

EU/2/03/041/002 (50 ml)

EU/2/03/041/003 (100 ml)

EU/2/03/041/004 (250 ml)

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė (500 ml)

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Draxxin 100 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams tulatromicinas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

 

 

Tulatromicinas

100 mg/ml.

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

500 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai.

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Švirkšti po oda.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka: skerdienai ir subproduktams: 22 paros.

Neregistruotas naudoti melžiamoms karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

Nenaudoti veršingoms karvėms ar telyčioms, kurių pienas bus naudojamas žmonių maistui, likus 2 mėn. iki numatomo veršiavimosi.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, atidarius talpyklę: 28 d.

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/03/041/005

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė (50 ml / 100 ml / 250 ml)

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Draxxin 25 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms tulatromicinas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

 

 

Tulatromicinas

25 mg/ml.

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

50 ml

100 ml

250 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Kiaulės.

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Švirkšti į raumenis.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka: skerdienai ir subproduktams: 13 parų.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, atidarius talpyklę: 28 d.

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/03/041/006 (50 ml)

EU/2/03/041/007 (100 ml)

EU/2/03/041/008 (250 ml)

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

Buteliukas (100 ml / 250 ml)

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Draxxin 100 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir avims tulatromicinas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

 

 

Tulatromicinas

100 mg/ml.

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

250 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai, kiaulės ir avys.

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams: s.c.

Kiaulėms ir avims: i.m.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka:

Skerdienai ir subproduktams:

Galvijų: 22 paros.

Kiaulių: 13 parų.

Avių: 16 parų.

Neregistruotas naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

Nenaudoti vaikingoms patelėms, kurių pienas bus naudojamas žmonių maistui, likus 2 mėn. iki numatomo atsivedimo.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, atidarius talpyklę, – 28 d.

Pradūrus kamštelį, sunaudoti iki

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/03/041/003 (100 ml)

EU/2/03/041/004 (250 ml)

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

Buteliukas (500 ml)

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Draxxin 100 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams tulatromicinas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

 

 

Tulatromicinas

100 mg/ml.

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

500 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai.

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Švirkšti po oda.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka: skerdienai ir subproduktams: 22 paros.

Neregistruotas naudoti melžiamoms karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

Nenaudoti veršingoms karvėms ar telyčioms, kurių pienas bus naudojamas žmonių maistui, likus 2 mėn. iki numatomo veršiavimosi.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, atidarius talpyklę: 28 d.

Pradūrus kamštelį, sunaudoti iki

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/03/041/005

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

Buteliukas (100 ml / 250 ml)

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Draxxin 25 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms tulatromicinas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

 

 

Tulatromicinas

25 mg/ml.

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

250 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Kiaulės.

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Švirkšti į raumenis.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka: skerdienai ir subproduktams: 13 parų.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, atidarius talpyklę, – 28 d.

Pradūrus kamštelį, sunaudoti iki

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/03/041/007 (100 ml)

EU/2/03/041/008 (250 ml)

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ Buteliukas (20 ml / 50 ml)

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Draxxin 100 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir avims tulatromicinas

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

 

 

Tulatromicinas

100 mg/ml.

3.KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

20 ml

50 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Galvijams: s.c.

Kiaulėms ir avims: i.m.

5.IŠLAUKA

Išlauka:

skerdienai ir subproduktams: galvijų – 22 paros, kiaulių – 13 parų, avių – 16 parų. Neregistruotas naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

6.SERIJOS NUMERIS

Lot

7.TINKAMUMO DATA

EXP

Pradūrus kamštelį, sunaudoti iki

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ Buteliukas (50 ml)

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Draxxin 25 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms tulatromicinas

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

 

 

Tulatromicinas

25 mg/ml.

3.KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

50 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

i.m.

5.IŠLAUKA

Išlauka: skerdienai ir subproduktams: 13 parų.

6.SERIJOS NUMERIS

Lot

7.TINKAMUMO DATA

EXP

Pradūrus kamštelį, sunaudoti iki

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos