Easotic (hydrocortisone aceponate /miconazole...) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QS02CA03

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Easotic
ATC: QS02CA03
Sudėtis: hydrocortisone aceponate /miconazole nitrate / gentamicin sulphate
Gamintojas: Virbac

A.GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas VIRBAC

1ère 2065 m L.I.D.

06516 Carros

PRANCŪZIJA

B.REGISTRAVIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C.DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

Pastabos