Easotic (hydrocortisone aceponate /miconazole...) – ženklinimas - QS02CA03

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Easotic
ATC: QS02CA03
Sudėtis: hydrocortisone aceponate /miconazole nitrate / gentamicin sulphate
Gamintojas: Virbac

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS DĖŽUTĖ SU 1 KELIŲ DOZIŲ TALPYKLE, KURIOJE YRA 10 DOZIŲ

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Easotic ausų lašai, suspensija šunims

Hydrocortisoni aceponas/ Miconazolum/ Gentamicinum

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

1,11 mg/ml hidrokortizono aceponato,

15,1 mg/ml mikonazolo nitrato,

1505 IU/ml gentamicino sulfato.

3.VAISTO FORMA

Ausų lašai, suspensija.

4.PAKUOTĖS DYDIS

10 ml (10 dozių).

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Lašinti tik į ausį.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

EXP {metai/mėnuo}

Atidarius būtina sunaudoti per 10 dienų.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 C.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

VIRBAC

1ère 2065 m L.I.D.

06516 Carros

PRANCŪZIJA

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/08/085/001

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ, KURIOJE YRA 5, 10, 50, 100 ARBA 200 PIPEČIŲ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Easotic ausų lašai, suspensija šunims

Hydrocortisoni aceponas/ Miconazolum/ Gentamicinum

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

1,11 mg/ml hidrokortizono aceponato,

15,1 mg/ml mikonazolo nitrato,

1505 IU/ml gentamicino sulfato.

3. VAISTO FORMA

Ausų lašai, suspensija.

4. PAKUOTĖS DYDIS

1 dozė x 5

1 dozė x 10

1 dozė x 50

1 dozė x 100

1 dozė x 200

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6. INDIKACIJA (-OS)

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Lašinti tik į ausį.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

EXP {metai, mėnuo}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

VIRBAC

1ère 2065 m L.I.D.

06516 Carros

PRANCŪZIJA

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/08/085/002

EU/2/08/085/003

EU/2/08/085/004

EU/2/08/085/005

EU/2/08/085/006

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ KELIŲ DOZIŲ TALPYKLĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Easotic ausų lašai, suspensija šunims

Hydrocortisoni aceponas/ Miconazolum/ Gentamicinum

2.VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS KIEKIS

1,11 mg/ml hidrokortizono aceponato, 15,1 mg/ml mikonazolo nitrato, 1 505 IU/ml gentamicino sulfato.

3.KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

10 ml (10 dozių).

4.NAUDOJIMO BŪDAS

Lašinti į ausį.

5.IŠLAUKA

6.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

EXP {metai/mėnuo}

Atidarius būtina sunaudoti per 10 dienų.

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ PIPETĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Easotic

2. VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS KIEKIS

3. KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

1 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS

(Pateikiama nuoroda į 1 skyriuje pateiktą paveikslėlį)

5. IŠLAUKA

6. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

EXP {metai/mėnuo}

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

(Pateikiama nuoroda į 1 skyriuje pateiktą paveikslėlį)

Pastabos