Fevaxyn Pentofel (inactivated feline calicivirus/inactivated...) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QI06AL01

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Fevaxyn Pentofel
ATC: QI06AL01
Sudėtis: inactivated feline calicivirus/inactivated feline Chlamydophila felis /inactivated feline leukaemia virus/inactivated feline panleukopenia virus / inactivated feline rhinotracheitis virus
Gamintojas: Zoetis Belgium SA; 

A. BIOLOGIŠKAI VEIKLIŲ MEDŽIAGŲ GAMINTOJAI IR GAMINTOJAI, ATSAKINGI UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Biologiškai veiklių medžiagų gamintų pavadinimas ir adresas Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve BELGIJA

Gamintojų, atsakingų už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve BELGIJA

B.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C.DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

Pastabos