Leucogen (purified p45 FeLV-envelope antigen) - QI06AA01

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Leucogen
ATC: QI06AA01
Sudėtis: purified p45 FeLV-envelope antigen
Gamintojas: Virbac S.A.

Leucogen

vakcina nuo kačių leukemijos (inaktyvinta)

Šis dokumentas yra Leucogen Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame paaiškinama, kaip agentūra vertino šį veterinarinį vaistą, kad galėtų rekomenduoti suteikti leidimą prekiauti šiuo vaistu Europos Sąjungoje (ES) ir nustatytų jo naudojimo sąlygas. Šiame dokumente nepateikta praktinės informacijos apie tai, kaip naudoti Leucogen.

Praktinės informacijos apie Leucogen naudojimą gyvūnų savininkai arba laikytojai turėtų ieškoti informaciniame lapelyje arba kreiptis į savo veterinarijos gydytoją ar vaistininką.

Kas yra Leucogen ir kam jis naudojamas?

Leucogen – tai veterinarė vakcina, kuria skiepijamos aštuonių savaičių amžiaus ir vyresnės katės, siekiant apsaugoti jas nuo kačių leukemijos. Kačių leukemija yra infekcinė kačių liga, kurią sukelia kačių leukemijos virusas (KLV). Ši liga gali pasireikšti šiais požymiais: sumažėjusiu apetitu, svorio mažėjimu, prasta kailio išvaizda, karščiavimu, išblyškusiomis dantenomis ir viduriavimu; persistentiškai infekuotos katės gali šiuo virusu užkrėsti kitas kates.

Vaisto sudėtyje yra baltymo iš KLV viršutinio sluoksnio.

Kaip naudoti Leucogen?

Leucogen tiekiamas injekcinės suspensijos forma ir jo galima įsigyti tik pateikus receptą.

Šia vakcina katės skiepijamos atliekant injekciją po oda. Pirminio vakcinacijos kurso metu ne jaunesnėms kaip 8 savaičių katėms 3 arba 4 savaičių intervalu atliekamos dvi injekcijos. Kačiukams, kurių organizme gali būti iš motininės patelės gautų antikūnų, trečią injekciją galima atlikti nuo

15 savaičių amžiaus. Kasmet būtina atlikti vieną stiprinamąją vakcinos injekciją. Apsauga susidaro praėjus 3 savaitėms po pirminio vakcinacijos kurso ir išlieka vienus metus.

Kaip veikia Leucogen?

Leucogen yra vakcina. Vakcinos „išmoko“ imuninę (natūralios organizmo apsaugos) sistemą

apsisaugoti nuo ligos. Leucogen sudėtyje yra nedideli kiekiai viruso viršutinio sluoksnio baltymo, vadinamo apvalkalo p45 baltymu. Vakcinos sudėtyje esantis KLV baltymas ne išgaunamas iš virusų, o gaminamas bakterijose, taikant vadinamąją rekombinantinę technologiją. Katei sušvirkštus vakcinos, jos imuninė sistema atpažįsta virusą kaip svetimkūnį ir ima gaminti jį veikiančius antikūnus. Ateityje KLV patekus į katės organizmą, jos imuninė sistema gebės greičiau pagaminti antikūnus, o tai padės jai apsisaugoti nuo šio viruso sukeliamos ligos.

Leucogen sudėtyje taip pat yra adjuvantų (imuninę reakciją stiprinančių sudedamųjų dalių) – aliuminio hidroksido gelio ir Quillaja saponaria ekstrakto.

Kokia Leucogen nauda nustatyta tyrimuose?

Atliekant vieną lauko tyrimą, 8–9 savaičių kačiukams buvo taikomas pirminis vakcinacijos kursas – 3 savaičių intervalu atliktos dvi Leucogen injekcijos, o po metų atlikta kasmetinė stiprinamoji vakcinos injekcija. Po pirmos injekcijos KLV antikūnai susidarė 69 proc. kačiukų organizme, po antrosios ši procentinė dalis padidėjo iki 100 proc. Prieš atliekant kasmetinę stiprinamąją injekciją,

KLV antikūnų vis dar buvo maždaug 64 proc. kačių organizme; atlikus stiprinamąją injekciją, jų buvo visų kačių organizme.

Atliekant antrąjį tyrimą, 8–9 savaičių kačiukams buvo taikomas pirminis vakcinacijos kursas, naudojant sudėtinę vakciną, kurioje buvo viena dozė Feligen RCP (vakcinos nuo kačių rinotracheito viruso, kačių kaliciviruso ir kačių panleukopenijos viruso) ir viena Leucogen dozė. Po antrosios injekcijos KLV antikūnų buvo visų kačiukų organizme.

Kokia rizika siejama su Leucogen naudojimu?

Dažniausias Leucogen sukeliamas šalutinis reiškinys (galintis pasireikšti daugiau nei 1 katei iš 100) yra nedidelis ir trumpalaikis patinimas arba guzelis po pirmosios injekcijos. Paprastai jis išnyksta savaime per 3–4 savaites. Po paskesnių injekcijų ši reakcija būna silpnesnė.

Leucogen negalima skiepyti vaikingų kačių.

Išsamų apribojimų ir visų šalutinių reiškinių, apie kuriuos pranešta gydant Leucogen, sąrašą galima rasti informaciniame lapelyje.

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu kontaktuojantis asmuo?

Atsitiktinai susišvirkštus šios vakcinos, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šio vaisto informacinį lapelį arba etiketę.

Kodėl Leucogen buvo patvirtintas?

Agentūros Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) padarė išvadą, kad Leucogen nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir rekomendavo leisti naudoti šį vaistą ES.

Kita informacija apie Leucogen:

Europos Komisija 2009 m. birželio 17 d. suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojantį Leucogen registracijos pažymėjimą.

Išsamų Leucogen EPAR rasite agentūros interneto svetainėje adresu: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary Medicines/European public assessment reports. Daugiau informacijos apie

gydymą Leucogen gyvūnų savininkai arba laikytojai turėtų ieškoti informaciniame lapelyje arba kreiptis į veterinarijos gydytoją ar vaistininką.

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2017 m. rugsėjo mėn.

Pastabos