Leucogen (purified p45 FeLV-envelope antigen) – Pakuotės lapelis - QI06AA01

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Leucogen
ATC: QI06AA01
Sudėtis: purified p45 FeLV-envelope antigen
Gamintojas: Virbac S.A.

INFORMACINIS LAPELIS

LEUCOGEN, injekcinė suspensija katėms

1.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE

ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Virbac,

1ère avenue, 2065 m, L.I.D.,

06516 Carros Cedex,

Prancūzija

2.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

LEUCOGEN, injekcinė suspensija katėms

3.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje 1 ml dozėje yra:

 

veikliosios medžiagos:

 

mažiausias išgryninto p45 FeLV apvalkalo antigeno kiekis

102 µg;

adjuvantų:

 

3 % aliuminio hidroksido gelio (Al, mg)

1 mg,

išgryninto putoklinių muilių (Quillaja saponaria) ekstrakto

10 µg;

pagalbinių medžiagų:

 

buferinio izotoninio tirpalo

iki 1 ml.

Opalescuojantis skystis.

 

4.INDIKACIJA (-OS)

Katėms nuo 8 sav. amžiaus aktyviai imunizuoti nuo kačių leukemijos, norint apsaugoti nuo nuolatinės viremijos ir sumažinti klinikinius susijusios ligos požymius.

Imunitetas susidaro praėjus 3 sav. nuo pirminės vakcinacijos.

Imunitetas išlieka 1 metus po pirminės vakcinacijos.

5.KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6.NEPALANKIOS REAKCIJOS

Po pirmos injekcijos dažnai pastebima nedidelė trumpalaikė vietinė reakcija (< 2 cm). Ši vietinė reakcija gali būti kaip patinimas, edema arba mazgelis ir praeina savaime per 3–4 sav. Po antros ir tolesnių injekcijų šios nepalankios reakcijos būna gerokai silpnesnės. Retais atvejais gali būti skausminga palpuojant, pasireikšti čiaudulys arba konjunktyvitas (akių uždegimas), tačiau tai praeina savaime, be gydymo. Po vakcinacijos taip pat gali pasireikšti įprastiniai trumpalaikiai simptomai, tokie kaip hipertermija (trunkanti 1–4 d.), apatija (abejingumas), virškinimo sutrikimai.

Retais atvejais pranešta apie anafilaksines reakcijas. Anafilaksinio šoko atveju reikia taikyti atitinkamą simptominį gydymą.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

-labai dažna (vieno gydymo metu nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų),

-dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų),

-nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų),

-reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų),

-labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Katės.

8.DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vakciną reikia švirkšti po oda.

Švelniai suplakti buteliuko turinį ir švirkšti vieną veterinarinio vaisto dozę po oda pagal toliau nurodytą vakcinavimo schemą.

Pirminė vakcinacija

Pirmą injekciją reikia atlikti kačiukams nuo 8 sav. amžiaus, antrą – praėjus 3–4 sav.

Motininiai antikūnai gali neigiamai paveikti imuninį atsaką į vakcinaciją. Tokiais atvejais, kai galima tikėtis motininių antikūnų, gali būti tikslinga vakcinos sušvirkšti trečią kartą nuo 15 sav. amžiaus.

Pakartotinė vakcinacija atliekama kasmet.

9.NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Prieš naudojimą švelniai suplakti buteliuko turinį.

10.IŠLAUKA

Netaikytina.

11.SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti ir gabenti šaltai (2ºC…8ºC).

Negalima sušaldyti.

Saugoti nuo šviesos.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po „Tinka iki“.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – sunaudoti nedelsiant.

12.SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Vakcinuoti galima tik sveikas kates.

Likus ne mažiau kaip 10 d. iki vakcinacijos, kates rekomenduojama dehelmintizuoti.

Galima vakcinuoti tik kačių leukemijos virusu (FeLV) neužsikrėtusias kates. Todėl prieš vakcinaciją rekomenduotina atlikti FeLV testą.

Anafilaksinio šoko atveju reikia taikyti atitinkamą simptominį gydymą.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems veterinarinį vaistą gyvūnams Atsitiktinai įsišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Vaikingumas ir laktacija

Negalima vakcinuoti katingų kačių. Nerekomenduojama vakcinuoti laktacijos metu.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Saugumo ir veiksmingumo tyrimais nustatyta, kad šią vakciną galima maišyti su FELIGEN CRP arba FELIGEN RCP. Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą vienu metu naudojant su kitu veterinariniu vaistu, išskyrus anksčiau minėtus produktus. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai):

Perdozavus vakcinos, pastebėtos tik 6 skyriuje paminėtos reakcijos ir vietinės reakcijos, kurios gali trukti ilgiau (ilgiausiai nuo 5 iki 6 savaičių).

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Vaisto negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis. Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai padės saugoti aplinką.

14.INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje

(http://www.ema.europa.eu/).

15.KITA INFORMACIJA

Pirminė pakuotė

3 ml stiklinis buteliukas, užkimštas 13 mm skersmens butilo elastomero kamšteliu ir apgaubtas aliumininiu gaubteliu.

Dėžutė su 10 buteliukų.

Dėžutė su 50 buteliukų.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

VIRBAC BELGIUM N.V.

VIRBAC BELGIUM N.V.

Esperantolaan 4

Esperantolaan 4

B-3001 Leuven

B-3001 Leuven

Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Česká republika

Magyarország

VIRBAC S.A.

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

1ère avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

F-06516 Carros

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark

Malta

VIRBAC Danmark A/S

VIRBAC S.A.

Profilvej 1

1ère avenue 2065 m – L.I.D

DK-6000 Kolding

F-06516 Carros

Tel: + 45 7552 1244

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Deutschland

Nederland

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

VIRBAC NEDERLAND BV

Rögen 20

Hermesweg 15

D-23843 Bad Oldesloe

NL-3771 ND-Barneveld

Tel: + 49 (4531) 805 111

Tel: + 31 (0) 342 427 127

Eesti

Norge

OÜ ZOOVETVARU

Virbac Norge

Uusaru 5

c/o Premium Pet Products

ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA

Vollaveien 20 A

Tel: + 372 6 709 006

0614 Oslo

E-mail: zoovet@zoovet.ee

Tel: + 45 7552 1244

Ελλάδα

Österreich

VIRBAC HELLAS A.E.

VIRBAC Österreich GmbH

23 rd Klm National Road Athens-Lamia

Hildebrandgasse 27

145 65 Agios Stefanos

A-1180 Wien

Athens

Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

GREECE

 

Tel: + 30 210 6219520

 

E-mail: info@virbac.gr

 

España

Polska

VIRBAC ESPAÑA, S.A.

VIRBAC Sp. z o.o.

Angel Guimera 179-181

ul. Puławska 314

E-08950 - Esplugues de Llobregat (Barcelona)

02-819 Warszawa

Tel: + 34 93 470 79 40

 

France

VIRBAC France 13ème rue – L.I.D. F-06517 Carros Cedex

Portugal

VIRBAC DE Portugal LABORATÓRIOS LDA Ed13-Piso 1- Esc.3 Quinta da Beloura 2710-693 Sintra

+ 351 219 245 020

Hrvatska

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D F-06516 Carros

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland

VIRBAC Ltd UK-Suffolk IP30 9 UP Tel: + 44 (0) 1359 243243

Slovenija

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D F-06516 Carros

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenská republika

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D F-06516 Carros

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland

Suomi/Finland

VIRBAC S.A.

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

1ère avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

F-06516 Carros

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia

Sverige

VIRBAC SRL

Virbac Danmark A/S Filial Sverige,

Via Ettore Bugatti 15

c/o Incognito AB,

I-20142 Milano

Box 1027,

Tel: + 39 02 40 92 47 1

171 21 Solna

 

Tel: + 45 7552 1244

Κύπρος

United Kingdom

Panchris Feeds (Veterinary) Ltd

VIRBAC Ltd

Industrial Area Aradippou, 7100, Larnaca,

UK-Suffolk IP30 9 UP

Cyprus

Tel: + 44 (0) 1359 243243

(P.O.Box 40261, 6302 Larnaca, Cyprus)

 

Tel: + 357 24813333

 

Latvija

OÜ ZOOVETVARU Uusaru 5

ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA Tel: + 372 6 709 006

E-mail: zoovet@zoovet.ee

Lietuva

OÜ ZOOVETVARU Uusaru 5

ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA Tel: + 372 6 709 006

E-mail: zoovet@zoovet.ee

România

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D F-06516 Carros

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Pastabos