Locatim (Serinucoli) (Bovine concentrated lactoserum containing...) - QI02AT01

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Locatim (Serinucoli)
ATC: QI02AT01
Sudėtis: Bovine concentrated lactoserum containing specific immunoglobulins G against E. coli F5 (K99) adhesin
Gamintojas: Biokema Anstalt

Straipsnio turinys

LOCATIM

EPAR santrauka plačiajai visuomenei

Šis dokumentas yra Europos viešo vertinimo protokolo santrauka. Jame paaiškinama, kaip Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) įvertino atliktus tyrimus ir kokias vaistinio preparato vartojimo rekomendacijas pateikė.

Net ir perskaitę šį dokumentą, nepamirškite pasikonsultuoti tiesiogiai su veterinaru. Taip pat kreipkitės į veterinarą, jei norite daugiau sužinoti apie Jūsų gyvūnų sveikatą arba gydymą. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kokiu pagrindu priimtos CVMP rekomendacijos, skaitykite mokslinių diskusijų dalį (taip pat EPAR dalis).

Kas yra Locatim?

Locatim – iš krekenų gaminamas peroralinis tirpalas, kuris skiriamas veršeliams per pirmąsias 12 valandų po atsivedimo. Jo sudėtyje yra specifinių „G“ imunoglobulinų (antikūnų rūšis) prieš Escherichia coli F5 bakterijų adhesiną. Šie imunoglobulinai, kurie yra vaisto veiklioji medžiaga, apsaugo veršelius nuo bakterijų sukeliamų ligų. Locatim tiekiamas 60 ml stikliniuose buteliukuose.

Kam vartojamas Locatim?

Locatim skiriamas siekiant sumažinti ką tik atvestų veršelių mirtingumą dėl bakterijos E. coli sukeltų ligų pirmosiomis gyvenimo dienomis. Entertoksikozė – liga, kurią sukelia organizme susidarę toksinai. Ji pasireiškia viduriavimu. Locatim skiriamas ką tik atvestiems veršeliams, kurių amžius iki 12 valandų (geriausia per pirmas keturias valandas po gimimo), kaip maitinančios patelės krekenų (pirmo pieno) papildas. 60 ml vaisto (vieną buteliuką) galima sugirdyti atskirai arba ištirpinus piene arba pieno pakaitale.

Kaip veikia Locatim?

Locatim papildo normalių krekenų, pirmo pieno, kurį karvės gamina po apsiveršiavimo ir kurį veršeliai geria pirmomis gyvenimo valandomis, apsaugines savybes. Krekenose yra antikūnų, apsaugančių veršelius nuo tam tikrų infekcijų. Locatim gaminamas iš karvių, kurios buvo imunizuotos nuo E. coli, krekenų ir dėl to turi atitinkamų antikūnų. Krekenos surenkamos, filtruojamos ir perdirbamos į laktoserumo (išrūgų – skystosios pieno dalies) koncentratą, naudojamą Locatim gamybai. Papildomi Locatim esantys antikūnai, skirti kovai su E. coli infekcija, gydomiems veršeliams suteikia papildomą apsaugą nuo bakterijų. Dėl maitinančių patelių krekenų, sumaitintų veršeliams pirmomis gyvenimo valandomis, prasideda pasyvaus imunizavimo procesas. Locatim papildomai apsaugo nuo veršelių mirtingumo dėl bakterijos E. coli sukeltos entertoksikozės.

Kaip buvo tiriamas Locatim veiksmingumas?

Praktinių tyrimų metu nustatyta, kad labai sunku apibrėžti tik ką atvestų veršelių viduriavimo priežastis, kurios gali būti labai įvairios. Ligos sunkumas priklauso nuo daugybės veiksnių, pvz., organizmo, kuris apninka veršelius, rūšies ir virulentiškumo, taip pat atitinkamame ūkyje taikomų higienos ir ūkininkavimo standartų, tačiau vien jais neapsiriboja.

Kokia Locatim nauda atsiskleidė tyrimų metu?

Laboratorinių tyrimų metu nustatyta, kad Locatim girdomiems veršeliams pasireiškė ne tokie stiprūs klinikiniai viduriavimo simptomai, padidėjo jų išgyvenamumas, lyginant su vaisto negavusiais veršeliais. Šie rezultatai patvirtinti praktinių tyrimų metu.

Kokius šalutinius reiškinius sukelia Locatim?

Locatim nesukelia rimtų šalutinių reiškinių.

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu kontaktuojantis asmuo?

Ypatingos atsargumo priemonės, susijusios su Locatim, nebūtinos.

Kiek laiko turi praeiti, kad gyvūną būtų galima skersti, o jo mėsą – vartoti žmonėms (išlaukos periodas)?

Išlaukos periodas – 0 parų.

Kodėl Locatim buvo patvirtintas?

Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) nusprendė, kad Locatim nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, kai jis skiriamas siekiant sumažinti mažiau nei 12 val. amžiaus veršelių mirtingumą dėl E. coli F5 bakterijų (K99) adhesino sukeltos entertoksikozės pirmosiomis gyvenimo dienomis, kai vaistas skiriamas kaip maitinančios patelės krekenų papildas. Komitetas rekomendavo suteikti Locatim rinkodaros teisę. Naudos ir pavojaus santykio apibūdinimą galima rasti šio EPAR 6 modulyje.

Kita informacija apie Locatim:

Europos Komisija 1999 m. kovo 29 d. bendrovei Biokema Anstalt suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojančią Serinucoli rinkodaros teisę. 1999 m. rugsėjo 14 d. vaistas buvo pavadintas Locatim. Rinkodaros teisė buvo atnaujinta 2004 m. kovo 29 d. Informacija apie vaisto skyrimą pateikta ant dėžutės.

Ši santrauka paskutinį kartą buvo atnaujinta 2007 m. rugsėjo mėn.

Pastabos